Openbaar onderzoek voor zes windturbines in de regio

vISUALIESATIE WINDTURBINES IN oUTGAARDEN

Recent zijn Storm en Elicio gestart met de ontwikkeling van een nieuw project op het grondgebied van Boutersem en Tienen. Dit project zal bestaan uit zes windturbines op grondgebied van Boutersem. Voor dit project wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

De gemeente Boutersem brengt de bevolking graag op de hoogte van de stand van zaken van het project Windpark E40: een windpark van elf windturbines dat Storm en Elicio willen realiseren langsheen de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden.

In de herfst van 2019 werd er voor dit project een openbaar onderzoek gehouden. De Vlaamse Overheid heeft in december 2019 beslist om de vergunning niet toe te kennen. Tegen deze beslissing zijn Storm en Elicio in januari 2020 in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze procedure is lopende. Een uitspraak wordt in de loop van 2023 verwacht.

Recent zijn Storm en Elicio gestart met de ontwikkeling van een nieuw project op het grondgebied van Boutersem en Tienen. Dit project zal bestaan uit zes windturbines met een tiphoogte van maximum 122 meter en een rotordiameter van maximum 103 meter.  Voor dit project, met de naam Windpark E40 Boutersem-Tienen, wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 21 januari 2022 tot en met 19 februari 2022.

Na onderling overleg met de gemeente is beslist om de infomarkt over dit project digitaal te organiseren. Op 1 februari zal Storm een uitnodiging sturen aan alle inwoners rond een perimeter van 1,5 km rond het projectgebied. De initiatiefnemer zal een presentatie opnemen en die gedurende een tijd online beschikbaar stellen, vervolgens krijgt eenieder de mogelijkheid om per mail vragen te stellen. Meer informatie hierover volgt later.

Info: www.windparkE40.be en https://www.storm.be/nl/windpark/e40-boutersem-tienen (CH)