Op 22 mei opnieuw staking bij De Lijn

bus
Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op 22 mei een actiedag met als thema 'vakbondsvrijheden en strijd tegen sociale dumping'. Dat heeft onder andere gevolgen voor het openbaar vervoer.

"Medewerkers van De Lijn kunnen deelnemen aan die actiedag", zegt Karen Van der Sype, woordvoerder van vervoersmaatschappij De Lijn. "Alle medewerkers van De Lijn dienen, in het kader van de continuïteit van de dienstverlening, op voorhand aan te geven of zij zullen deelnemen aan de actie of zullen werken. Op basis daarvan worden dan de dienstregelingen voor die dag opgesteld."

Deze interne bevraging naar werkintentie is momenteel bezig. "Op basis van de resultaten wordt begin volgende week gecommuniceerd over de impact op de dienstverlening."

Lees meer over