Natuurbeschermers en landbouwers dichter bij elkaar brengen, onder andere spelenderwijs

Natuurpunt en ABS gaan samenwerken
Algemeen Boerensyndicaat, Natuurpunt en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir willen samen het wederzijds begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers verbeteren. Twee jaar lang worden er daarom jobswitches georganiseerd, bootcamps ingericht en werven ‘Boerenlandnatuur’ opgestart. Ook een soort Spel Zonder Grenzen moet bijdragen tot meer begrip aan beide zijden. De samenwerking krijgt de naam ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boek’.

Volgens de initiatiefnemers is het niet evident om de verschillende activiteiten, ook op het platteland, met elkaar te verzoenen en leidt het regelmatig tot spanningen waardoor realisaties op het terrein, zoals de strijd tegen droogte of voor meer biodiversiteit, niet of met veel vertraging tot stand komen. “Nochtans kunnen we op het terrein voor veel win-winsituaties zorgen. Op tal van plaatsen wordt al mooi samengewerkt. Als je dan uitzoekt waarom het elders niet en daar wel gebeurt, is dat vaak omdat landbouwers en natuurbeschermers er al lang op een open en eerlijke manier met elkaar praten. Net daarom loont het de moeite om te investeren in wederzijds begrip en betere samenwerking”, legt minister Demir uit.

Elkaar beter begrijpen

Een gezamenlijk projectteam moet ervoor zorgen dat de achterban inzichten verwerft over wat de drijfveren zijn voor botsingen en onbegrip tussen landbouwers en natuurbeschermers. “De spanningen of misvattingen, die her en der leven tussen boeren en natuurbeheerders, capteren om samen op termijn dingen te realiseren, dat is een uitdaging. De samenwerking is niet zo vanzelfsprekend, maar binnen ons bestuursorgaan leeft de overtuiging dat we dit project moeten doen om in goede verstandhouding verder te kunnen werken aan een leefbaar platteland”, gaat ABS voorzitter Hendrik Vandamme verder.

Zijn collega bij Natuurpunt Bart Vangansbeke vult aan:  “In het verleden hebben we in enkele dossiers al samen aan hetzelfde zeel getrokken, in andere lopen onze belangen dan weer uiteen. Dat is zo, maar dat mag zeker geen reden zijn om onze stekels naar elkaar op te zetten. Met dit project willen we juist inzetten op meer dialoog en wederzijds begrip waardoor ongetwijfeld nieuwe kansen tot samenwerking zullen ontstaan.”

Binnen het project worden er twee bootcamps ‘landbouwers en natuurbeschermers’ georganiseerd en ABS en Natuurpunt werven deelnemers om zich 24u lang, en onder begeleiding van een moderator, op een inspirerende locatie onder te dompelen in elkaars visie en denkwereld.

Daarnaast komen er jobswitches tussen landbouwers en natuurbeschermers en door inhoudelijke thema-excursies en speeddates wordt er gestreefd naar een diepgaande interactie en debat tussen beide groepen.

Spel Zonder Grenzen

De zogenaamde Boerenlandgames’ moeten de doelgroepen dan weer op een ontspannende manier bij elkaar brengen. Het wordt een soort van ‘Spel Zonder Grenzen’ en de teams bestaan telkens uit boeren, natuurbeschermers, familie en kennissen.

Tenslotte zullen ABS en Natuurpunt op het terrein werven Boerenlandnatuur opstarten, zeg maar concrete acties in functie van biodiversiteits- en landschapsherstel en bodem- en waterbeheer.

Een impactbarometer van elk initiatief moet jaarlijks leiden tot  beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen. “Wederzijds begrip tonen en opbouwen aan de hand van tal van ontmoetingen en ontboezemingen is de kerngedachte van het project, vernieuwende en gezamenlijke terreinrealisaties moeten er de resultaten van worden”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Het project start nog deze zomer.

Lees meer over