Lodewijk De Witte neemt afscheid van Vlaams-Brabant

Lodewijk De Witte
Op vrijdag 28 augustus 2020 komt er een einde aan ruim 25 jaar en 8 maanden gouverneurschap. Want dan gaat provinciegouverneur Lodewijk De Witte met pensioen. Hij stond aan de wieg van de jongste provincie van ons land en hij neemt afscheid op een moment dat de rol van de gouverneur meer dan ooit in de kijker staat. Hij wordt opgevolgd door Jan Spooren.
Lodewijk De Witte en Jan Spooren

Van aan de wieg

Als kabinetschef van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken heeft Lodewijk De Witte de splitsing van de toenmalige provincie Brabant en het ontstaan van de provincie Vlaams-Brabant van op de eerste rij meegemaakt. Vanuit zijn kennis en betrokkenheid werd hem in 1994 gevraagd om als gouverneur de leiding te nemen van dit nieuwe bestuur. In 1995 traden de allereerste Vlaams-Brabantse provincieraad en deputatie aan. Aanvankelijk nog op tijdelijke locaties, tien jaar later vanuit het provinciehuis.

Inhoud boven vorm

Anciens onder de ambtenaren halen soms nog herinneringen op aan Brusselse tijden. Gouverneurs associeerden ze met gouden ornamenten en bodes in livrei. De splitsing, de verhuizing naar Leuven en de persoon van gouverneur Lodewijk De Witte hebben de jonge provincie Vlaams-Brabant een hele andere kant opgestuurd, wars van protocol en uiterlijk vertoon. Voortaan zou de inhoud boven de vorm gaan.

Gouverneur Lodewijk De Witte ging wegen op die inhoud. Hij vroeg aandacht voor belangrijke streekdossiers. Hij bracht alle spelers rond tafel rond de luchthaven, verkeersveiligheid, kenniseconomie en zoveel meer. De provincie als partner, als gangmaker, als streekmotor.

Eerste afscheid

Op zijn 65ste verjaardag, januari 2020, zou Lodewijk De Witte met pensioen gaan. Eind 2019 gaf hij een afscheidstoespraak en een interview in het magazine van de provincie.

25 jaar ervaring leverden toen volgende aanbevelingen op voor onze provincie:

  • Om de sterke groei en de grote welvaart van Vlaams-Brabant te vrijwaren en te versterken, moeten we in de eerste plaats blijven investeren in mensen: in onderwijs, in levenslang leren, in de combinatie tussen werk en privéleven, in sociaal engagement’, zei provinciegouverneur Lodewijk De Witte.
  • De gouverneur vindt dat Vlaams-Brabant ook ambitieuze lange termijndoelen moet durven vooropstellen en consequent volhouden om die te bereiken. Dat geldt voor de grote uitdagingen van de toekomst, zoals mobiliteit, klimaat en betaalbaar wonen.
  • ‘Dit zal ons maar lukken als sterke lokale besturen en een sterk streekbestuur een tandem vormen’, zegt Lodewijk De Witte. ‘Beiden moeten nog sterker op elkaar inspelen. Meer decentraliseren maakt mogelijk om meer geïntegreerd beleid te voeren, om beleidssectoren te laten samenwerken'.
  • Deze besturen staan niet alleen. Meer participatie van inwoners is een onvermijdelijke en noodzakelijke ontwikkeling om de uitdagingen aan te gaan. Vlaams-Brabant kan de bevolking, de civiele maatschappij, het middenveld sterker betrekken bij het beleid.
  • Zeker in Vlaams-Brabant kan men niet naast de internationalisering kijken. De gouverneur vindt dat de provincie daar nog  meer voordeel moet uit halen en sterker kan worden door open te staan voor de verschillen.
  • ‘Tot slot moeten we veel zorg blijven besteden aan veiligheid. Zich veilig voelen is noodzakelijk voor het vertrouwen om de grote zorgen van morgen het hoofd te bieden’, besloot Lodewijk De Witte in 2019. Profetische woorden vandaag.

Nu het echte afscheid

Na het geplande afscheid volgden nog 8 pittige maanden, waarin de rol van de gouverneur tot het uiterste werd verkend. Vrijdag komt een einde aan die carrière. Het provinciebestuur kijkt met grote dankbaarheid terug op al die jaren.

Jan Spooren wordt tweede gouverneur van Vlaams-Brabant

Gelukkig heeft de Vlaamse regering in Jan Spooren een waardig opvolger gevonden. Hij heeft op maandag 17 augustus de eed afgelegd bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Hij start officieel op 1 september.

Jan Spooren was burgemeester van Tervuren. De eerste grote uitdaging als gouverneur is volgens Spooren het beheersen van de coronacrisis. 

Lees meer over