Leerlingen van scholengroep Adite krijgen niet allemaal een laptop op school: "We gaan Digisprong anders invullen"

Laptops Adite
Scholengroep Adite gaat hun leerlingen niet verplichten om allemaal een laptop te kopen. Zij zullen de zogenaamde Digisprong op een andere manier invullen. "De mediaberichten van de afgelopen dagen wekten soms de indruk dat elke leerling een eigen laptop zal/moet krijgen op school. De scholen van Scholengroep Adite zullen de Digisprong echter op een andere manier invullen", luidt het bij de scholengroep.

Met Digisprong investeert de Vlaamse overheid in de digitalisering van het onderwijs. Elke school krijgt een digitaliseringsbudget per ingeschreven leerling. “Anders dan gesuggereerd in sommige berichtgeving zijn scholen niet verplicht onmiddellijk dat budget te investeren in eigen laptops voor leerlingen”, zeggen ze bij Adite waar ze voor een meer gefaseerde implementatie gaan.

“Het afstandsonderwijs van de afgelopen periode heeft ons geleerd dat verdere digitalisering heel wat kansen biedt voor ons onderwijs”, zegt Gert Van Passel, algemeen directeur. “Daarnaast konden we ervaren dat er ook wat valkuilen zijn aan een overhaaste toepassing. We willen eerst degelijk aan alle randvoorwaarden voldoen, voordat we massaal laptops gaan aankopen.”

Medewerkers professionaliseren en infrastructuur aanpassen is prioritair

Volgens de verantwoordelijken stelt een doorgedreven digitalisering de scholen voor de uitdaging tot inbedding in het pedagogisch beleid, zodat de extra computers een maximale toegevoegde waarde leveren voor het leren.

“Bovendien dienen alle medewerkers geprofessionaliseerd te worden en moet de infrastructuur aangepast worden. Wij zullen de beschikbare budgetten in eerste instantie hierop inzetten. Het wifi-netwerk in de scholen wordt versterkt en de leerkrachten krijgen bijscholing. Deze bijscholing zal zich op twee sporen richten. Enerzijds zullen we de digitale vaardigheden verder versterken en daarnaast zullen we , samen met de leerkrachten, nadenken over een ideale mix tussen face-to-face lesgeven en digitale leeractiviteiten. We laten ons hierbij adviseren door experts ter zake en werken hiervoor onder andere  samen met wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel. Het is absoluut onze bedoeling om de digitalisering een volwaardige en leerbevorderende plaats te geven in ons onderwijs.”

Parallel blijven de lopende investeringen in de digitale omgeving van de scholen verder lopen. “Uiteraard is de Digisprong niet de eerste stap in de digitalisering. Onze scholen hebben al langer een digitale werking, met onder andere klascomputers en open leercentra. Het spreekt voor zich dat we deze inspanningen verder blijven zetten in elke school”, besluit Van Passel.

Lees meer over