Landbouwers betogen op 1 december in Tienen

Landbouwbetoging

Op 1 december zullen in alle Vlaamse provincies tractoren-acties plaatsvinden onder de slogan #geefboerentoekomst. Deze actie vertolkt de grote onvrede en ongerustheid in de landbouwsector over het uitblijven van een definitief stikstofkader. In Tienen houden zij een rondrit op de kleine ring. (Foto: Landbouwleven)

“De verstikkende (rechts)onzekerheid nekt het ondernemerschap en de dynamiek op de landbouwbedrijven en zet de toekomst van duizenden families op het spel. We willen meewerken aan oplossingen, maar accepteren niet dat de overheid ons laat stikken”, zeggen Boerenbond, Ferm voor Agravrouwen en Groene Kring in een gezamenlijk persbericht vandaag.

Met het stikstofarrest van 25 februari kwam heel het kader rond stikstof op losse schroeven te staan en ging de vergunningsverlening in de landbouw de facto op slot. De Vlaamse regering beloofde snel een einde te maken aan het vacuüm dat gecreëerd werd met – voor het einde van het jaar – een definitief stikstofkader dat rekening zou houden met ecologische en socio-economische doelstellingen. In mei kwam nog een instructie die soepel was voor de industrie en zeer streng voor landbouw.

Lees verder onder de foto
tractor

“Sindsdien bleef het stil en intussen is één ding zeker: er komt geen definitief PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) voor het einde van het jaar”, aldus de landbouworganisaties. “Bedrijfsmodellen en toekomstplannen werden van de ene dag op de andere onderuitgehaald, bedrijfsontwikkelingen (in welke vorm dan ook) zijn onmogelijk en zelfs een regeling voor vergunningen die op korte termijn aflopen was niet mogelijk.

Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van Boerenbond: “We beseffen dat het stikstofdossier zeer complex is en dat ook de landbouwsector zware inspanningen zal moeten leveren, al is duidelijk dat de landbouwsector alleen het probleem niet zal kunnen oplossen. Wij willen net zoals we in het verleden deden, blijven samenwerken om oplossingen te vinden. Al is de ironie nu juist dat het jonge bedrijven zijn die sterk geïnvesteerd hebben in emissiebeperkingen die nu het water aan de lippen staat. Maar we aanvaarden het niet dat de Vlaamse regering ons koudweg in de steek laat. Zonder onze lokale voedselproducenten kunnen we niet. Zij produceren volgens de hoogste standaarden rond milieu en dierenwelzijn ter wereld. Als we vandaag onze lokale boeren in de steek laten, dan zijn wij binnenkort allemáál de sigaar.”

Lees meer over