“Kleine zelfstandige wordt de dupe van nieuwe schuldenaanpak”

Katrien

Vanaf 1 september gelden er nieuwe regels om consumenten beter te beschermen tegen schuldeisers wanneer ze hun facturen niet betaald hebben. Op die manier wil de federale overheid een halt toeroepen aan de excessen in de schuldindustrie. Maar zijn die goedbedoelde maatregelen wel zo goed? N-VA Kamerlid Katrien Houtmeyers is overtuigd van niet. “Vooral kleine zelfstandigen en ondernemingen dreigen hier de dupe van te worden.”

Eerder dit jaar zette de federale overheid het licht op groen om consumenten beter te beschermen tegen schuldeisers bij het niet-betalen van hun facturen. Concreet veranderen er drie dingen: bij een eerste herinneringsbrief mogen geen extra kosten worden aangerekend, na die eerste brief krijgt de consument veertien dagen de tijd om alsnog te betalen, en de kosten worden geplafonneerd. “Met de eerste en de derde maatregel zijn we het eens: iedereen kan eens een rekening vergeten te betalen, en torenhoge kosten die niet in verhouding staan tot de oorspronkelijke schuld moeten eruit”, aldus Houtmeyers. “Maar na de eerste herinneringsbrief zouden zeven dagen moeten volstaan om de factuur te betalen. We moeten immers ook kijken naar de kleine zelfstandige of kleine ondernemer die zijn rekeningen dient te betalen om zijn bedrijf draaiende te houden. Is het de bedoeling dat zij bankier gaan spelen voor hun klanten? Ik vind van niet. Vergeet niet dat betalingsachterstanden nu al een belangrijke oorzaak zijn van faillissementen bij zelfstandigen.”

“Wij hebben dan ook een amendement ingediend om micro-ondernemingen (met één tot tien werknemers) uit te sluiten van de nieuwe regelgeving. Omdat deze bedrijven gevoelig zijn voor betalingsachterstanden en administratieve lasten”, vult Katrien Houtmeyers aan. “Want ook dat is een probleem: de nieuwe regelgeving leidt tot extra werk voor bedrijven. Vanaf 1 september moeten zij bij nieuwe contracten de contractvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor hun klanten aanpassen. Vooral kleine ondernemingen vinden dat lastig. Als ze al op de hoogte zijn van de verplichting, beseffen ze vaak niet hoe dringend die is. Nochtans kunnen de gevolgen groot zijn als ze zich niet in regel stellen. Ze kunnen controles en sancties krijgen van de economische inspectie. En als ze hun contractvoorwaarden niet aanpassen, kunnen ze geen incassokosten doorrekenen aan klanten die niet of te laat betalen. Omdat hun contract dus juridisch niet in orde is. Ook daarvoor dienden we een amendement in, zodat bedrijven geen vier maar zes maanden de tijd kregen om zich in regel te stellen. Jammer genoeg zijn onze amendementen niet weerhouden, en ik vrees dat de kleine zelfstandige daar het slachtoffer van wordt.”

Lees meer over