Karin Brouwers trekt cd&v-lijst voor de provincieraadsverkiezingen

Karin Brouwers en Monique Swinnen

Voormalig Vlaams parlementslid Karin Brouwers uit Leuven trekt de cd&v-lijst in het kiesdistrict Leuven voor de provincieraadsverkiezingen op 13 oktober. Ze neemt daarmee de fakkel over van eregedeputeerde Monique Swinnen.

“Als Vlaams parlementslid voelde ik me altijd sterk verbonden met de regio Oost-Brabant”, zegt Karin Brouwers. “De provincie zorgt als echte streekmotor voor een beleid op maat van onze regio. We werken, samen met de gemeenten, aan concrete oplossingen voor de uitdagingen die zo typisch zijn voor Vlaams-Brabant.”

Eregedeputeerde Monique Swinnen neemt na vele jaren afscheid van het provinciebestuur. “Ik ben dankbaar voor alles wat we de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren in Vlaams-Brabant: de fiets- en wandelknooppunten, het beheer van onze waterlopen, onze streekproducten, de plattelandsprojecten, … Nu kan ik met een gerust gemoed alles doorgeven aan Karin, die als Vlaams parlementslid bewezen heeft dat ze zich in een dossier kan vastbijten en dingen voor elkaar krijgt. Het komt goed met Vlaams-Brabant.”

Lees meer over