Intergemeentelijk trainingscentrum politie helemaal operationeel

trainingscentrum

Vandaag werd het Intergemeentelijk trainingscentrum van de politie in Goetsenhoven officieel ingehuldigd. Minister van Binnenlandse Zaken zou hierbij aanwezig geweest zijn, moest zij niet opgehouden geweest zijn door het topoverleg over de energiecrisis

Deze blok bevat inhoud waarvoor je marketing-cookies moet toestaan. Cookie-instellingen aanpassen

Het trainingscentrum voor de veiligheidsdiensten, waar niet alleen politie gebruik van maakt, is een initiatief dat tot stand kwam door het burgemeestersoverleg. Het idee hierrond ontstond reeds in 2013 en het zou duren tot 2020 vooraleer het operationeel was. Omwille van corona werd het officiële luik voor de inhuldiging pas vandaag gehouden.

“Samen met Interleuven hebben de burgemeesters uit Oost-Brabant de voormalige vliegbasis in Goetsenhoven gekozen als locatie voor dit centrum”, verduidelijkte voorzitter IL Hans Eyssen, tevens burgemeester van Holsbeek. “Het centrum is gemakkelijk bereikbaar via de E40 en anderzijds veroorzaakt de inplanting weinig hinder aan buurtbewoners.”

Lees verder onder de foto
schietstand
De schietstand.

Het kostenplaatje van het centrum bedraagt € 6 miljoen. Dat bedrag is meer dan verantwoord, want de mensen die zorgen voor onze veiligheid, worden hier op een professionele manier geschoold in hun vaak moeilijke taken.

“Een gedegen training voor onze politiemensen is van groot belang”, aldus de Leuvense zonechef Jean-Paul Mouchaers. “Hier in dit centrum trachten wij hen voor te bereiden op alle mogelijke vormen van geweldbeheersing. Het zijn niet alleen de korpsen van het arrondissement Leuven die hier komen trainen, ook de collega’s van verschillende Waalse korpsen hebben intussen de weg naar dit centrum gevonden.”

Lees verder onder de foto
training arrestatietechnieken
training arrestatietechnieken

Moechaers wees er op dat de ernst voor een degelijke opleiding van politiemensen niet overal aanwezig is. Op sommige plaatsen ontbreekt de infrastructuur en is er ook een gebrek aan personeel. Het centrum in Goetsenhoven springt er positief ver bovenuit.

De aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten en politiezones kregen demonstaties te zien hoe politiemensen hier continu worden bijgeschoold in het almaar breder wordend scala van beheersing van gewelddelicten.

Lees meer over