Innovatieve projecten uit Aarschot en Leuven krijgen provinciale steun

Gunther Coppens
De provincie Vlaams-Brabant investeert 19.740 euro in 4 innovatieve projecten van onderwijsinstellingen uit Aarschot, Asse en Leuven. Daarmee steunt ze creativiteit en innovatie in het onderwijs.

"Vlaams-Brabant is een creatieve en dynamische regio. Innovatie is de motor van ontwikkeling. En onderwijs is de ideale plaats om die vernieuwing aan te moedigen”, zegt Gunther Coppens (N-VA), gedeputeerde voor Onderwijs. “Daarom investeren we in onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen die uitdagingen aangaan, inspelen op recente ontwikkelingen en problemen op een creatieve manier proberen op te lossen. Op die manier komen de leerlingen met een stevige bagage op de arbeidsmarkt”.

De volgende projecten kregen provinciale steun:

  • GO!ATheneum Vijverbeek uit Asse voor het project ‘Maatschappelijke veerkracht, met talent’ (5.000 euro)

  • RTC (Regionaal Technisch Centrum) Vlaams-Brabant uit Leuven voor het project 'EDU-stream - Educatieve lve streaming voor beroeps- en technisch onderwijs' (4.740 euro)

  • YOUCA voor hun Action Day 2021 (5.000 euro)

  • TrajectX uit Aarschot voor het project 'Webapplicatie duaal leren' (5.000 euro)

TrajectX uit Aarschot

Momenteel zijn er tal van digitale leersystemen om theoriekennis aan te leren. Het aanleren en begeleiden van competenties in de praktijk loopt echter decennia achter. Praktijkervaring wordt nog steeds mondeling, in een logboek of via (uitgeprinte) spreadsheets opgevolgd. Bovendien focussen de bestaande leersystemen zich ofwel op het onderwijs, ofwel op het bedrijfsleven. "Met onze applicatie maken we samenwerking mogelijk tussen kernactoren: het onderwijs, het bedrijfsleven, sectorverenigingen en de overheid", zo luidt het. "Trajecten waarbij het verwerven van competenties in de praktijk gebeurt, zien we bij duaal leren, stages, IBO’s, praktijkopleidingen, begeleiding, bijscholing en omscholing. Een snelgroeiende trend onder meer door de impuls van de overheid. In de eerste plaats (WP 1) digitaliseren we administratie, communicatie, informatie en evaluaties die bij dergelijke trajecten plaats vinden."

Competentielijsten, bijvoorbeeld bij duaal leren, staan klaar in een bibliotheek en kunnen aangepast worden op maat van de lerende. De begeleider kiest zelf de beoordelingscriteria die vereist zijn om een competentie te evalueren. Beoordeling kan aan de hand van o.a. rubrics, geschreven tekst, een selectie, foto of video. De mentor kan vervolgens alles eenvoudig opvolgen. Via het dashboard krijgt elke gebruiker inzichten in zijn of haar traject(en). De data die verzameld wordt in de applicatie kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. "Doordat we sectoroverstijgend werken, kunnen we voor het eerst verbanden en inzichten creëren om het onderwijs en het bedrijfsleven op elkaar af te stemmen.", besluiten de initiatiefnemers.

Educatieve livestreaming voor beroeps- en technisch onderwijs

“Met dit project speelt het Regionaal Technisch Centrum (RTC) Vlaams-Brabant uit Leuven in op een nood die er nu is door corona”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Nu stages en werkplekbezoeken moeilijk kunnen doorgaan, komen de leerlingen uit het beroeps- en technisch onderwijs via livestreaming toch in contact met bedrijven waar zij eventueel een stage of werkplekervaring kunnen ontdekken."

Lees meer over