Hitteplan in werking voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee naar slachthuizen

9 augustus 2022 | 21u40 | Gepost door annpeeters
koe
Als het KMI code oranje aangeeft voor mensen, dan geldt er ook code oranje voor dieren. Concreet treedt er bij aanhoudend warme temperaturen een hitteplan in werking voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee naar slachthuizen.

Vlaanderen moet door een hittegolf met temperaturen van 30° en meer. Deze temperaturen kunnen ook dieren onnodig veel stress en leed bezorgen bij het laden, vervoeren en lossen op weg naar het slachthuis. Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) greep de warme zomer van 2020 aan om de nodige afspraken te maken met de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV),  de Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen (VIP) en het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen (NVP). In de milde zomer van 2021 waren er weinig (te) warme dagen, maar in de huidige hittegolf kan het hitteplan wel heel wat onnodig dierenleed helpen vermijden.

Als het KMI code oranje aangeeft voor mensen, dan geldt er ook code oranje voor dieren. Het hitteplan werkt voor het laden, vervoeren en lossen van groot vee en pluimvee immers met dezelfde kleurcode als het KMI. Elke kleur - groen, geel, oranje of rood - verwijst naar temperaturen op dagen tijdens een hittegolf en brengt aanvullende, maatregelen met zich mee. Zo geldt code oranje bijvoorbeeld bij een hittegolf waarbij 3 opeenvolgende dagen een gemiddelde maximumtemperatuur van minstens 32° wordt voorspeld of 1 dag met een maximumtemperatuur van minstens 35°. Voor groot vee is in dat geval transport tussen 14:00 en 19:00 verboden, daalt de bezettingsgraad per transport met 10% en is een aangepast klimaat in de zogenaamde ‘wachtstallen’ vereist. Hoe extremer de weersomstandigheden, hoe meer maatregelen de groot- of pluimveehouder, de chauffeur van het transport en het slachthuis moeten nemen. De controlerende dierenartsen in de slachthuizen letten tijdens warme periodes extra op tekenen van hittestress.

Slachthuizen kunnen tijdens een hittegolf afwijken van de normaal geldende slachturen. Dat heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op aandringen van Weyts bevestigd. In normale omstandigheden mag er ’s nachts (tussen 20:00 ’s avonds en 05:00 ’s ochtends) en in het weekend niet geslacht worden. Omwille van de hitte kan er nu echter toelating gegeven worden om heel vroeg ’s ochtends of op zaterdag te slachten. Zo kunnen ook de dierentransporten naar het slachthuis meer gespreid worden of verschoven worden naar koelere momenten.

“Hitte-temperaturen bezorgen dieren onnodig veel stress en kunnen verregaande en pijnlijke gevolgen hebben”, zegt Weyts. “Ook op weg naar het slachthuis moeten we oog hebben voor dierenwelzijn. We gaan dit hitteprotocol op basis van de ervaringen deze zomer samen met de sector evalueren en waar nodig aanscherpen.”

Lees meer over