Gouverneurs van Limburg en Vlaams-Brabant luiden de alarmbel over waterafvoer Demerbekken

Het Demerbekken

Er zijn bijkomende ingrepen nodig om het Demerbekken in de toekomst te vrijwaren van wateroverlast. Dat is het resultaat van de doorlichting in opdracht van de gouverneurs van Limburg en Vlaams-Brabant.

Het is nog niet lang geleden, pas vorige zomer nog, dat het Demerbekken maar nipt van een ramp werd gevrijwaard. Moest er nog wat meer regen gevallen zijn waren de steden en gemeenten in het Demerbekken danig in de problemen geraakt. De twee gouverneurs die bevoegd zijn in het Demerbekken, namelijk die van Limburg en Vlaams-Brabant, willen dan ook nog verdere maatregelen om meer watersnood tegen te gaan. Ze lieten hiertoe een doorlichting uitvoeren.  

De conclusie van de doorlichting is onder meer de behoefte aan nieuwe wachtbekkens. “Maar dat is zeker niet voldoende. We moeten het water langer in de rivier houden door ze meer te laten meanderen. Daarnaast moeten we ook bijkomende overstromingsgebieden, weilanden of akkers, voorzien”, zeggen gouverneurs Lantmeeters (Limburg) en Spooren (Vlaams-Brabant). Beiden zijn er ook van overtuigd dat er een echt draaiboek moet gemaakt worden voor de aanpak bij overstromingen. Voor de Maas bestaat al zulks draaiboek. “Als bijkomende troef om in de toekomst bij dergelijke scenario’s beter te kunnen interveniëren, is het beter samenwerken van de betrokken overheden en waterbeheerders”, besluiten de gouverneurs.