Geen spaghetti maar wel inzamelactie voor de aankoop van natuurgebieden in de regio

Natuurgebied
Normaal zou zaterdag 4 december 2021 de jaarlijkse spaghetti van Natuurpunt-Velpe Mene plaats vinden in de gemeentelijke feestzaal van Boutersem, maar deze wordt afgelast en vervangen door een inzamelactie voor de aankoop van natuurgebieden.

De hele ploeg vrijwilligers van Natuurpunt Velpe-Mene stond klaar maar gezien de 4° coronagolf werd beslist de spaghettiavond niet te laten doorgaan en te vervangen door een alternatieve actie eveneens ten voordele van de aankoop van natuurgebieden.

“We staan op de vooravond van een zeer grote uitbreiding van de natuurgebieden: Snoekengracht, Kop van Koutemveld, Hazenberg-Molensteen,  Mene-Jordaan- Willebringenbos Pertseveld, Zegelberg- Wijttebroek, Aardgat en Terrassen Kumtich. We gaan voor een uitbreiding met 129 ha in het kader van de ruilverkaveling. Ondertussen bouwen we ook verder aan de uitbouw van de Paddenpoel-Velpevallei en Tiens Broek-Getevallei  met recente aankopen. Van het Pertseveld en de Zegelberg maken we een nieuw Rosdel naar biodiversiteit met orchideeengraslanden.. De spaghetti-avond had de bedoeling deze aankoop van natuurgebieden binnen onze afdeling te ondersteunen”, aldus Hugo Abts.

In plaats van naar de spaghettiavond te komen kan men deze aankopen steunen door storting op rekening nummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding ‘PROJECT 3997 SPAGHETTI" . Giften vanaf 40 euro zijn aftrekbaar van de belasting via een fiscaal certificaat. Natuurpunt zal alle donateurs die zulk een gift voor het project 3997 doen voor 15 december uitnodigen op een alternatieve activiteit. (CH)
 

Lees meer over