Extra triagepost in Leuven

Corona
De druk op de centrale triagepost in de conciërgewoning van OHL in Leuven neemt toe. Huisartsenkring KOBHRA opent daarom met de steun van stad Leuven en het Wit-Gele Kruis extra triageposten in Vlaams-Brabant. “Zo kunnen we meer mensen testen en ook op verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant,” vertelt Roos Wouters, algemeen coördinator van Khobra, huisartsenkring Oost-Brabant. “Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de eerstelijnszorg en het lokale bestuur.”

Samenwerking troef

Roos Wouters: “Met extra triagecentra zetten we een eerste stap naar een gedecentraliseerde werking van de testing. Door de samenwerking met steden en de eerstelijnszorg verlichten we de druk op de wachtdienst en de triagepost OHL en komen we tegemoet aan de vraag om de testing op te drijven.”

Huisarts Thierry Op de Beeck voegt hier nog aan toe: “Het is belangrijk dat de huisartsen en diens multidisciplinaire team dicht bij elkaar blijven. Testen is één zaak, de opvolging nadien is minstens even belangrijk. Dit is een stap om die lokale samenwerkingen nog beter te verankeren." 

“Ik ben tevreden dat we door goede samenwerking met de zorgpartners in de regio snel bijkomende triageposten kunnen openen en zo de huisartsen kunnen ontlasten”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Het is door onze krachten te bundelen en te zorgen voor elkaar dat we deze moeilijke periode zullen doorkomen.”


Triageposten

Myriam Polfliet, diensthoofd externe relaties en innovatie van het Wit-Gele Kruis: “De huisartsenkring had extra ruimtes nodig om een triagepost op poten te stellen. En daarin hebben we elkaar gevonden. We hebben verpleegposten waar iedereen terecht kan voor bepaalde zorgen zoals wondzorg en andere verpleegtechnische zorgen. Een verpleegkundige voert er in een professioneel uitgeruste ruimte de nodige zorgen uit. Onze verpleegpost is dus een goede uitvalsbasis om COVID-19 testen te doen.”

In eerste instantie wordt er een triagepost geopend in de verpleegpost in Kessel-Lo. Afhankelijk van de noodzaak kunnen ook in Bertem en Haacht extra triageposten geopend worden. De testen gebeuren steeds na doorverwijzing van de huisarts. De reguliere werking van de verpleegpost blijft gegarandeerd en wordt volledig gescheiden van de COVID-19 testing.

Lees meer over