Extra manschappen voor de brandweer, Leuven ligt dwars qua kosten: "Goed nieuws, maar houding Leuven is onbegrijpelijk"

23 november 2023 | 08u13 | Gepost door redactie
Tijdens een overleg met de 32 steden en gemeenten van Brandweerzone Oost is besloten dat de brandweer 28 nieuwe manschappen zal krijgen. Waar de zoneraad geen consensus over vond, is de verdeelsleutel. De stad Leuven weigert om mee te stappen in de manier waarop de kosten verdeeld worden: alle gemeenten zijn het erover eens dat een gemeente minder moet betalen indien de interventietijd hoger is, maar Leuven is het daar niet mee eens.

22 van de 28 nieuwe werkkrachten zullen inzetbaar zijn voor de brandweerposten Leuven en Haacht, de zes andere zullen worden ingeschakeld voor de posten Aarschot, Scherpenheuvel en Diest. 

Kamerlid Katrien Houtmeyers (N-VA) volgt het dossier al lang op binnen het federaal parlement en reageert dan ook tevreden. “De veiligheid van onze burgers is een absolute prioriteit voor mij. Uiteraard vond ik het heel verontrustend te horen dat er vanuit de brandweerpost Leuven soms geen manschappen kunnen vertrekken, omdat ze elders in de regio zijn ingezet. Wat zou betekenen dat de Leuvenaars, in geval van nood, twintig minuten op hulp moeten wachten. Onvoorstelbaar. Zeker als je weet dat het al dan niet aanwerven van extra personeel enkel om geld draaide. De burgemeesters van Oost-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken schoven de verantwoordelijkheid op elkaar af. En zo was de veiligheid van de burgers een princiepskwestie geworden. Ik ben dan ook heel blij dat de burgemeesters binnen de zoneraad eindelijk de enige juiste beslissing hebben genomen, namelijk geld uittrekken voor extra brandweerpersoneel. Al blijft de houding van de stad Leuven om niet mee te stappen in deze verdeelsleutel onbegrijpelijk."

Katrien Houtmeyers
Kamerlid Katrien Houtmeyers (N-VA) volgt het dossier al lang op binnen het federaal parlement.

Lees meer over