Digisprong ook voor het buitengewoon onderwijs

Leuven houdt iedereen aan boord en zoekt laptops voor leerlingen
De Digisprong in het onderwijs wordt nu ook doorgetrokken in het buitengewoon onderwijs, in het deeltijds beroepsonderwijs en in de leertijd. Er wordt € 10 miljoen extra uitgetrokken om ook al deze leerlingen toegang te geven tot een eigen ICT-toestel. “Digitalisering biedt fantastische kansen voor meer onderwijskwaliteit, en daar hebben álle leerlingen recht op”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om een ongeziene investering te doen in de digitalisering van ons onderwijs. Op dit moment heeft Vlaanderen een achterstand inzake digitaal onderwijs, maar het Digisprong-plan gaat die achterstand ombuigen in een voorsprong door gericht te investeren in ICT-vaardigheden, ICT-omkadering, ICT-beleid en ICT-toestellen. Eerder was al bekend dat alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en alle scholieren in het ASO, BSO, KSO en TSO toegang krijgen tot een eigen ICT-toestel. Er was echter nog onduidelijkheid over de scholieren van het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs (waar scholieren 2 dagen per week les krijgen) en de zogenaamde leertijd (1 dag les per week).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt de digitaliseringsgolf nu door in alle onderwijstypes. Concreet wordt er ook voor elke leerling van het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 1 (gericht op sociale aanpassing) en opleidingsvorm 2 (gericht op sociale aanpassing en arbeidsdeelname in een aangepaste omgeving) , het deeltijds beroepsonderwijs en de leertijd € 552 voorzien voor een ICT-toestel en andere digitale infrastructuur: hetzelfde bedrag als in de andere onderwijstypes. Hiervoor wordt € 10 miljoen extra uitgetrokken.

“Dit was niet voor iedereen vanzelfsprekend: moet je wel een evenwaardige en individuele laptop voorzien voor een leerling die maar deeltijds naar school gaat, of voor een leerling die speciale zorgnoden heeft? Maar voor mij is het de logica zelve: juist omdat dit vaak kwetsbare leerlingen zijn, moeten we hen zo goed mogelijk ondersteunen. Digitale hulpmiddelen kunnen uitgerekend voor hen heel veel betekenen”, aldus Weyts.

Lees meer over