De moedereed, Spaanse historie in de regio

20 januari 2022 | 14u28 | Gepost door redactie
Ivo Hermans Moedereed

Spanje zit bij auteur Ivo Hermans in hart en nieren. Via zijn oom, die vi­olist was bij Wannes Van de Velde, raakte hij in de ban van flamenco. Na zijn opleidingen tolk en archeo­logie trok hij naar Spanje, waar hij voor het eerst contact maakte met de pure flamenco, niet de show­versie ervan. Zijn cultuurbad bracht hem in de ban van de 16de eeuw, de ‘Spaanse eeuw’.

Moedereed

Paella

Als specialist in het bereiden van pa­ella - zowel voor afhaal als ter plaatse bereid voor groepen met vertellin­gen erbij - zag ook Ivo zijn activitei­ten tot een minimum herleid door corona. Om zich toch nuttig bezig te houden, ging hij zich toeleggen op opzoekingswerk rond de Spaanse bezetting van het Hageland. Met de steun van WAGDI en de heemkun­dige kring van Aarschot vond hij een schat aan informatie.

Heidense gebruiken

Ivo wilde deze informatie niet uit­werken tot een stroef geschiedkun­dig werk, maar besliste het boek op te bouwen rond de relatie van een jong meisje en een Spaanse officier in Zichem. “Ik vond het leuk om dit als uitgangspunt te nemen”, zegt Ivo. “Er is hier in onze regio, ja ook in Aar­schot, heel wat gebeurd in die tijd. Er werden toen veel heidense gebrui­ken beoefend. Een mooi voorbeeld is de naam Dorenberg in Langdorp. Die naam komt niet van een berg met doornen. Een degelijke studie bracht aan het licht dat op het hoog­ste gedeelte van de berg een altaar van de Franken was geïnstalleerd, een verering van Thor. Thorbergen zou dus Dorenberg zijn geworden in de loop der eeuwen.”

Ongewone belofte

De historische roman brengt op een interessante manier nog veel meer historische feiten en gebeurtenissen aan het licht. “Rond 1600 zwierven huurlingen van de Spaanse tercios door het Brabantse Hageland. Tij­dens een muiterij ontmoette een jonge officier een meisje uit de streek. Ondanks de oorlog werden ze verbonden. Echte feiten op echte plaatsen brengen verrassende ont­hullingen, in de woelige eeuw van een rebellenstrijd tegen het radicale bestuur, tijdens de vervolging van ‘heksen’ die trouw bleven aan een ouder geloof. Naast zijn dienst in Vlaanderen kreeg de officier ook een lonende opdracht in Noord-Afrika, waarvan delen toen nog in Spaanse handen waren. Zo kon hij zijn plan waarmaken in de nieuwe hoofdstad Madrid, waarbij zijn Vlaamse vriendin een bijzondere rol speelde, nadat ze een ongewone belofte maakte aan haar moeder”, zegt Ivo.

Praktisch

Wie de ongewone belofte wil ken­nen, kan het boek vinden bij diverse boekhandels in de regio of via info@ kovana.com.

Leerkrachten Spaans

Het boek verschijnt weldra ook in het Spaans en wordt gratis bezorgd aan alle leerkrachten Spaans, dank­zij de steun van ‘De Koerier van Navarra’. Leerkrachten die er eentje willen, kunnen zich aanmelden via info@kovana.com. Waar je ‘De moe­dereed’ kan vinden staat vermeld op www.kovana.com.

Lees meer over