Buurtbewoners zijn het beu in Rotselaar: "Drie werven op hetzelfde moment, dat is een brug te ver"

De nipte situatie aan de Duitsveldbaan.

Behalve de werken aan de Dijlebrug op de Provinciebaan in Werchter, is er nog sprake van twee minder vermelde grote werven in Rotselaar, namelijk in Heikant en Wezemaal. De buurtbewoners lachen er niet mee.

De werf in Wezemaal is er om de stationsomgeving te vernieuwen, dat zal nog zeker twee jaar zo zijn. De verbindingsweg van Heikant naar Wezemaal, de Langestraat, is hierdoor volledig afgesloten. Er is wel nog sprake van een binnenbaantje, namelijk de Duitsveldbaan. Dit is een veldweg van nog geen drie meter breed, met een spoorondertunneling breed genoeg waar maar plaats is voor één auto, deze wordt veelvuldig gebruikt door fietsers en wandelaars.

“Sinds de afsluiting van de Langestraat rijdt al het doorgaand verkeer van Heikant en Wezemaal langs deze baan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor de zwakke weggebruikers en ook schade aan het wegdek en bermen door de wagens die naast de baan rijden bij het kruisen. Wij als inwoners klagen de situatie aan, maar er worden geen maatregelen genomen. De zwakke weggebruikers worden aangeraden om de baan niet te gebruiken en om een omweg te nemen. Dit zorgt dus voor immense overlast in onze buurt, maar het gemeentebestuur wil niet luisteren”, klinkt het bij een buurtbewoner.

De werf in Heikant sleept al jaren aan en omvat de Steenweg op Gelrode en de Zallakenstraat. De omleiding voor deze werf liep langs de Langestraat, maar deze is er dus even niet. De gemeente opteerde ter vervanging hier ook voor een smalle straat in de vorm van de Heirbaan. Deze werd veelvuldig gebruikt door fietsers en was al jaren afgesloten voor doorgaand verkeer. Het werd door de werken opgesteld voor doorgaand verkeer van Betekom naar Heikant.

“Het brengt gevaarlijke situaties met zich mee. Er worden honderden wagens geteld per uur, er is agressie tussen de verschillende weggebruikers en er rijden regelmatig vrachtwagens tussen de schoolgaande jeugd op de fiets. Dit op een baan die veel te smal is voor al dit verkeer en die dus volledig stuk gereden wordt. Deze weg was trouwens net heraangelegd. We hebben al klachten overgebracht aan de gemeente, het wordt elke week drukker. Er kwam hierop nog geen reactie”, wist een buurtbewoners in Heikant te melden.

Burgemeester Jelle Wouters (Rox) reageerde na publicatie van dit artikel namens het gemeentebestuur. Schepen van Openbare Werken Carine Goris (Rox) antwoordde voordien niet op onze vragen.

"Er zijn momenteel verschillende vernieuwingsprojecten aan de gang in Rotselaar. De realisatie van deze projecten is dringend en noodzakelijk om onze infrastructuur te vernieuwen, riolering aan te leggen en de mobiliteitsshift te verzekeren. We zijn ons goed bewust van het feit dat deze situatie momenteel nog een tijdelijke impact heeft op de mobiliteit. Het einde van heel wat werven is gelukkig al in zicht. Het vernieuwingsproject van de Steenweg op Gelrode zit op schema en zal tegen de zomer gerealiseerd zijn, evenals de vernieuwing van Rotselaar-Centrum", zo opende burgervader Wouters.

De vernieuwing van de Wezemaalse stationsomgeving moet een grote aanwinst voor de inwoners aijn. De tunnel onder de spoorweg, die momenteel wordt gebouwd, garandeert in de toekomst een vlotte doorstroming en een veilige verkeerssituatie. De perrons en de parkings worden helemaal vernieuwd en er komen een luifel voor de treinreizigers. Er wordt ook geïnvesteerd in nieuwe overdekte fietsenstallingen met camerabewaking.

"Voor elk vernieuwingsproject is er een afzonderlijk omleiding voorzien langs die goed is gecommuniceerd en aangeduid. Er zijn bovendien ook specifieke omleidingen voorzien voor fietsers waarbij onder meer het Pad Onder ’t Spoor een speciale verlichting kreeg voor de fietsers. De omleiding voor het doorgaand autoverkeer verloopt telkens langs de grote verbindingsassen. Daarnaast wil het gemeentebestuur ook de andere lokale straten maximaal open en toegankelijk houden om het verkeer wat te spreiden. We gaan nu geen straten afsluiten voor het verkeer. Dat is een bewuste beleidskeuze. In de Heirbaan en de Duitsveldbaan geldt wel een aangepaste verkeersregeling die speciaal genomen is voor deze situatie. De verkeerssignalisatie is ook maximaal aangeduid om de passanten goed te informeren", klonk het.

In de Duitsveldbaan is er een verkeersregeling fietsstraat met een snelheidslimiet van 30 km/uur. Aan de spoorwegtunnel is er een voorrangsregeling uitgewerkt die de veilige verkeersdoorstroming verzekert.

"In de Heirbaan is er een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingevoerd en wordt er in het smalle tussenstuk ook een regeling van fietsstraat voorzien. Er geldt eveneens een verbod op zwaar vervoer. De gemeente heeft de politie gevraagd om frequent verkeerscontroles te houden om deze regeling ook te handhaven. De gemeentelijke diensten zorgen er ook voor dat de bermen heel regelmatig worden onderhouden. We willen deze straten openhouden voor het lokaal verkeer en zo wordt het verkeer in de totaliteit gespreid", vervolgde Wouters. "Ten slotte roept de gemeente ook nadrukkelijk op tot meer hoffelijkheid en verdraagzaamheid in het verkeer. Iedereen weet dat dit tijdelijk een moeilijkere periode is, maar we richten onze blik op de toekomst en het langetermijneffect van deze belangrijke vernieuwingswerken. We zullen ons hier samen doorslaan en we zien nu al het licht aan het einde van de tunnel", aldus Wouters.

Wezemaal file in de Abdijlaan
Wezemaal file in de Abdijlaan
Schade naast de weg op de Duitsveldbaan in Wezemaal
Schade naast de weg op de Duitsveldbaan
Duitsveldbaan

Lees meer over