Bouw hoofdkantoor politie in Tremelo zou 5,5 miljoen euro kosten, eind dit jaar wordt aannemer aangesteld

Het huidige politiekantoor in de Kruisstraat in Tremelo

De bouw van het nieuwe politiekantoor van de zone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) in de Kruisstraat zou 5,5 miljoen euro moeten kosten. Het telt drie verdiepingen en de bevoegde gemeentes hopen tegen eind 2022 een aannemer aan te kunnen te stellen zodat de bouwwerken kunnen beginnen. Het nog aanwezige turnzaaltje op het perceel waar het kantoor komt, wordt omwille van veiligheidsredenen afgebroken.

Er is 5,5 miljoen euro budget voorzien met de geijkte verdeelsleutel van Begijnendijk die 20 procent en de gemeentes Rotselaar en Tremelo die elk 40 procent bijleggen.

Het gebouw zal ongeveer 35 op 30 meter groot, in totaal 1.050 vierkante meter, en telt drie verdiepingen. Het zal alle functies bevatten zoals cellen, onthaal, kleedkamers met douches, wapenkamer, archief, verhoorlokalen (ook audio-visuele), lokaal voor triptiek dat bestaat uit vingerafdrukken, foto’s, enzovoort. Daarnaast bevinden zich de redactielokalen voor interventie, wijkwerking, recherche. De bovenverdieping zal bestaan uit burelen, eetzaal, polyvalente zaal en keuken. Er kan ook een dispatching ingericht worden indien nodig bij ramp of grote evenementen.

Alle moderne technieken op vlak van verwarming zoals een warmtepomp en klimaatplafonds zijn aanwezig. Isolatie en zonnepanelen zijn ook aanwezig. Op het vlak van veiligheid zullen de wettelijke voorzieningen getroffen worden, zoals het plaatsen van veiligheidsglas in het onthaal. De medewerkers kunnen beschikken over individuele opslag van hun wapen alsook van hun persoonlijk materiaal achter slot en grendel. Overal zal er CCTV- cameratoezicht zijn en is er toegangscontrole.

“In een hoofdkantoor zoals de Kruisstraat moeten alle politionele voorzieningen aanwezig zijn, in een wijkbureel volstaat bijvoorbeeld een wachtcel waarin een gevangene maximaal vier uur verblijft. Terwijl in een hoofdkantoor er 48 uren-cellen en collectieve cellen aanwezig moeten zijn. In een hoofdkantoor moet ruimte zijn voor bijvoorbeeld opleiding, vergadering, dispatching, administratie, meer parking, stalling gevonden fietsen, bromfietsen en archivering”, klonk het bij de politiezone.

Er zal een publiek toegankelijke parking met laadpalen voorzien worden voor auto’s en fietsen. Al het andere materiaal wordt vervangen als het verouderd of versleten is, het meubilair in het nieuwe gebouw zal ook wel nieuw aangekocht worden.

“De oude turnzaal in de Kruisstraat zal zo snel mogelijk worden afgebroken. In de zomervakantie werd deze niet gebruikt, maar in de hoek van een zaal kwam er een steen naar beneden. Het werd onderzocht en de gemeente kreeg de raad om uit veiligheidsoverwegingen het pand af te breken”, klonk het bij Tremelose burgemeester Bert De Wit (CD&V).

De aanstelling van een aannemer valt eind 2022, in de veronderstelling dat er zich geen onverwachte vertragingen zich aandienen. Het is nog niet duidelijk wanneer het gebouw in gebruik genomen kan worden.

De oude turnzaal aan de Kruisstraat in Tremelo wordt afgebroken
De oude turnzaal aan de Kruisstraat in Tremelo wordt afgebroken
De oude turnzaal links wordt afgebroken rechts het huidige politiegebouw in de Kruisstraat in Tremelo
De oude turnzaal links wordt afgebroken rechts het huidige politiegebouw
Ook dit politiegebouw verdwijnt in de Tremelose Kruisstraat
Ook dit politiegebouw verdwijnt in de Tremelose Kruisstraat
De bouwaanvraag voor het nieuwe politiekantoor van de politiezone BRT in de Tremelose Kruisstraat
De bouwaanvraag voor het nieuwe politiekantoor van de politiezone BRT

Lees meer over