Beklaagden vragen vrijspraak op Reuzegomproces

Sanda Dia
Op de vierde dag van het Reuzegomproces op het hof van beroep in Antwerpen kwamen de advocaten van de leden van de studentenclub Reuzegom aan het woord. Twee beklaagden vroeg de vrijspraak, gisteren vroegen twee van zijn collega's in de studentenclub hetzelfde.

Onder andere de advocaten van Pronker en Protput en zijzelf namen het woord. De advocaten vroegen de vrijspraak voor hun cliënten.

De Leuvense advocaat Pascal Nelissen Grade, die Pronker (25) verdedigde, vroeg zijn cliënt die 24 maanden cel riskeerde, vrij te spreken over de hele lijn. Hij zou één van de schachten terug in de beek hebben geduwd terwijl ze in het ijskoude water zwommen.

Nelissen Grade verklaarde dat zijn cliënt zijn 'groot bakkes' had opengetrokken met de melding dat ze met Sanda naar het ziekenhuis moesten. Hij had evenmin de visolie aangekocht. Zijn focus lag ook niet op wat er zich aan de put aan het afspelen was. "Mijn cliënt is gebrandmerkt, van binnen en van buiten. Hij moet het met zich meedragen. Hij werd ook geconfronteerd met dreigbrieven en is aan de publiekelijke schandpaal genageld. Er is sprake van een levenslang digitaal strafregister. Aan de andere kant hebben ze een doodvonnis, maar wij hebben levenslang." Nelissen Grade vraagt om een werkstraf, indien zijn cliënt toch schuldig wordt bevonden. Ook vraagt hij om de 'ontzetting uit de rechten' uit te wissen, de twintiger studeert immers momenteel notariaat en een strafblad maakt de toekomst dan erg moeilijk.

Hij zou ook niemand verplicht hebben of aangespoord hebben om visolie in te nemen. “Hij is dus geen dader, maar hij is ook geen mededader. Hij is gedoopt het jaar voordien. Hij heeft verklaard dat hij geen slecht gevoel had bij de doop. Hij voelde zich niet vernederd, er was geen sprake van agressiviteit. In 2018-2019 was hij commilito en een zeer jong lid. Hij stond helemaal vanonder in de hiërarchie. Hij had geen functie. Het enige dat hij mocht doen, was zitten en zwijgen en BOB spelen. Hij moest met de auto's rondrijden. Hij was dus bijzonder weinig aanwezig”, klonk het bij meester Nelissen Grade. "Het brengt me ertoe de vraag te stellen of ik wel mag pleiten? Iedereen in deze context zal mij haten. Ik ben er eentje die de vrijspraak over de hele lijn vraagt. Dat is mijn plicht en verantwoordelijkheid."

Pronker nam zoals zijn collega’s op dag drie ook het woord.
"Ik denk dat het meest gepaste is om diepe spijt uit te drukken tegenover de vrienden, broer en ouders. Ik sta hier met veel schaamte. Ik heb diepe schuld dat ik heb deelgenomen aan iets waardoor iemand zijn broer, vriend of kind verloren is. Ik heb het jullie zo veel willen zeggen in brieven en kaarten. Ik ben heel blij dat ik jullie mijn oprechte excuses kan aanbieden”, klonk het bij de aangedane Pronker. Hij antwoordde eveneens op een vraag van de mama van Sanda, Annemie, haar zoon aan zijn lot werd overgelaten. "Vanaf dat ik erbij ben gekomen en mee naar het ziekenhuis ben gereden, ben ik geen moment van zijn zijn geweken. Sorry dat ik niet meer heb gedaan en dat ik niet meer heb kunnen doen. Hij was niet alleen en we zagen hem heel graag."

Raadsman Bart Herman verdedigde 'Protput' (26). Hij riskeert 24 maanden cel. Zijn cliënt was later aangekomen op de doop. De put was al gemaakt en er werden al opdrachten uitgevoerd. Herman verduidelijkt dat zijn cliënt zelf enorm heeft afgezien tijdens zijn eigen doop en dat hij een bijzondere bekommernis had over Sanda, daar hij dezelfde studierichting volgde, aan de put gaf Protput hem daarom een flesje Ice Tea en houdt zich daarna afzijdig. Toen Sanda naar het vuur werd gebracht omdat hij onderkoeld raakte, bij Protput gebeurde dat ook op zijn eigen doop.

Hij is daardoor gekomen, net zoals de anderen. Dat is de redenering van mijn cliënt: “Dat komt in orde. We weten dat. We kennen dat. Op een bepaald moment merkten de Reuzegommers dat de toestand van Sanda erop achteruit ging, de discussie om naar het ziekenhuis te gaan ontstond. Mijn cliënt ging mee naar de auto en hielp hem omkleden.""

Meester Herman betwistte daarna de tenlasteleggingen. Over het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, zegt Herman dat zijn cliënt op geen enkel moment papjes met visolie heeft gemaakt, gegeven heeft of bevelen gegeven heeft om ze toe te dienen. Over de onopzettelijke doding, vermeldde Herman dat vooral ook een gebrek aan voorzichtigheid doorslaggevend was, zijn cliënt daarentegen was bezorgd om Sanda. Ook het schuldig verzuim werd betwist.

Protput richtte het woord tot familie, vrienden en andere schachten.

"Ik heb jullie veel pijn gedaan en dat spijt me oprecht. Het doet me ook veel verdriet. Ik hoop dat deze week en dit proces jullie toch wat hoop geeft. Dat het jullie deugd doet en dat het voor jullie gemakkelijker zal gaan na dit proces. Als ik jullie met iets kan helpen, mogen jullie me altijd contacteren. Aan de vrienden van Sanda: jullie zijn een vriend kwijt. Iemand die jullie graag zagen. Wij zagen hem ook graag. Ik kan mezelf veel verwijten. Als jullie met vragen zitten, dan mogen jullie me zeker bellen. Protput richtte zich ook tot de twee overlevende schachten. "Ook sorry voor de hel waar jullie zijn moeten doorgaan, en ook bedankt om er met ons over te willen babbelen. Dat heeft me veel deugd gedaan”, klonk het.

Lees meer over