Aantal besmettingen blijft zorgwekkend stijgen in De Vlindertuin, team UZ Leuven komt donderdag iedereen testen

Vlindertuin

Een testteam van het UZ Leuven komt op donderdag 9 december naar basisschool De Vlindertuin in Averbode om er iedereen te testen. De basisschool kampt met een zorgwekkende toename van het aantal besmettingen, zowel bij leerlingen als personeelsleden. “Het crisisoverleg besliste om over te gaan op quarantainemaatregelen om verdere besmettingen te beperken en organiseert een gratis testronde voor alle betrokkenen”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). In afwachting van de resultaten blijft de basisschool donderdag en vrijdag dicht. In totaal gaat het om 240 leerlingen en een tiental leerkrachten. Bovenstaande foto is van de website van de school.

De beslissing werd dinsdagavond 7 december genomen nadat er overlegd werd met mensen van het Agentschap Zorg en Welzijn, de artsen van de eerstelijnszone, de burgemeester, directie, schoolbestuur, de preventiedienst van KSD en het CLB. “Er werd beslist om alle kinderen en personeelsleden van de lagere school in quarantaine te plaatsen en te testen. Dit om verdere besmettingen en een eventuele sluiting van de volledige school te voorkomen”, legt Claes uit.

Volgens directeur Jef Verdonck zijn er in 3 van de 6 klassen al leerlingen leerkrachten die positief hebben getest en werden die klassen al in quarantaine  geplaatst, tegenwoordig en maatregel die genomen moet worden zodra er twee besmettingen in een klas werden vastgesteld. “.De besmettingsgraad neemt verder toe. Het is dan ook onze grootste bezorgdheid om deze situatie correct in te schatten en te waken over de fysieke- en mentale gezondheid van onze kinderen en personeelsleden.”

Om op korte termijn een helder beeld te bekomen van de situatie zal op donderdag 9 december een testteam van het UZ Leuven langskomen om alle betrokkenen te testen. “Het afnemen van de test is vrijblijvend. Toch doen we een warme oproep dat zoveel mogelijk kinderen en personeelsleden zich laten testen. Pas zo krijgen we een volledig beeld van de besmettingen binnen de klas/school. De lagere school blijft op donderdag 9 december en vrijdag 10 december gesloten. De kleuterschool blijft, in samenspraak met alle bovenstaande partijen, wel open. Op dit cruciale moment kunnen we moeilijk noodopvang organiseren, dat zou een te groot risico betekenen voor verder verspreiding van het virus. ”, gaat Claes verder.

Vrijdagnamiddag, wanneer de testresultaten gekend zijn, volgt er een nieuw overleg met alle betrokken instanties. “Per klas zal dan bekeken worden of de quarantaine opgeheven kan worden of verder moet doorlopen. Op donderdag zullen onze leerkrachten bezig zijn met de voorbereidingen voor de testing en het klaarmaken van pakketten voor verder afstandsonderwijs via Smartschool. We hopen dat iedereen gezond mag blijven en we elkaar snel terug mogen zien.”, besluit Verdonck.

Lees meer over