Weer een zwaar ongeval: de maat is vol! Lubbeek eist ingrepen van het Vlaams Gewest

binkom
Na verschillende ongevallen vraagt de gemeente Lubbeek al enkele jaren om op het gevaarlijke kruispunt Helstraat – Boutersemstraat – Tiensesteenweg verkeerslichten te plaatsen. Na eerdere antwoorden van het Agentschap Wegen en verkeer dat deze geplaatst zouden worden zomer 2019, voorjaar 2020, zomer 2020, bevestigde minister Lydia Peeters in september 2020 dat de werken gepland zijn voorjaar 2021. Vandaag staan de lichten er nog steeds niet en gebeurde er gisteren een ongeval met gewonden. Vandaar de duidelijke vraag om dit dossier niet weer op de lange baan te schuiven.

Dit kruispunt is al vele jaren een gevaarlijke plek, waar al meerdere ongevallen gebeurd zijn.  De gemeente Lubbeek is daarom al jaren vragende partij voor verkeerslichten op deze plaats.  Na vele ‘beloftes’ hopen ze dan ook dat het Agentschap Wegen en verkeer dit dossier nu eindelijk afwerkt.

Burgemeester Theo Francken: “Op de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van maart 2018 werd een goedkeuring gegeven voor de plaatsing van verkeerslichten op dit kruispunt. Het gevaarlijke kruispunt voor zowel zachte weggebruikers als gemotoriseerd verkeer zou verkeersveiliger worden; voetgangers en fietsers kunnen dankzij o.a. zebrapaden veiliger oversteken en auto’s moeten niet meer op een gevaarlijke manier kruisen.  Jammer genoeg is dit project nog niet gerealiseerd.  Gisteren gebeurde er een ongeval, gelukkig waren er maar enkele lichtgewonden. Toch hopen wij dat dit voorval het laatste zal zijn en dat AWV dit project zo snel mogelijk zal finaliseren."

Een verkeersveiliger Lubbeek

Schepen Davy Suffeleers: “Als schepen uit Binkom volg ik dit dossier al enkele jaren op.  Het Agentschap Wegen en Verkeer bevestigde meerdere keren de plaatsing van deze lichten.  Wat betreft de timing bleven we echter op onze honger zitten.  Door diverse moeilijkheden en problemen werd de plaatsing telkens achteruit geschoven, van zomer 2019, naar voorjaar 2020, naar zomer 2020.  Jammer genoeg zijn de lichten tot op heden nog niet geplaatst.  Wij hopen dat AWV deze gevaarlijke situatie nu eindelijk snel oplost.  Samen werken we zo aan een verkeersveiliger en beter Lubbeek.”

Oproep aan de minister en AWV

De plaatsing van de lichten werd reeds in 2018 goedgekeurd.  Daarna belandde dit dossier omwille van diverse redenen op de lange baan.  Telkens opnieuw werd de plaatsing achteruitgeschoven. 

Vlaams Parlementslid Arnout Coel:  “Toen de lichten ook in de zomer van 2020 niet geplaatst waren, heb ik minister van Mobiliteit, Lydia Peeters hierover bevraagd.  Zij bevestigde de plaatsing van deze lichten in het voorjaar 2021.  Tot op heden zijn ze nog niet geplaatst.  De laatste berichten die wij ontvingen spreken over plaatsing zomer 2021.  Ik heb de minister naar de reden van dit nieuwe uitstel gevraagd en aangedrongen op een snelle plaatsing van de beloofde lichten. De maat is immers vol, wij willen dit gevaarlijke kruispunt zo snel mogelijk verkeersveiliger maken.”

Lees meer over