Vrijwilligerskorps Lubbeek officieel opgericht

groepsfoto
In 2022 richtte de gemeente Lubbeek onder impuls van burgemeester Theo Francken als eerste Vlaamse gemeente een vrijwilligerskorps voor jongvolwassenen op.

5 november vond de eerste opleidingsdag plaats. Intussen is de basisopleiding afgerond. Een dertigtal Lubbeekse jongvolwassenen heeft hieraan met succes deelgenomen.

Op zaterdag 6 mei 2023 werd het Vrijwilligerskorps Lubbeek officieel boven het doopvont gehouden, de leden ontvingen die dag hun officieel certificaat van de gemeente Lubbeek. Deze certificaten werden uitgereikt door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Federaal Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), de gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren en burgemeester Theo Francken (N-VA).

Alle leden van het Vrijwilligerskorps Lubbeek ontvingen het veiligheidshesje met het ‘Vrijwilligerskorps Lubbeek’-logo. Uiteraard zullen er later ook nog oefeningen en terugkomdagen georganiseerd worden.

Burgemeester Theo Francken: "Als gemeente moeten we optimaal klaar staan om op te treden bij rampen en calamiteiten. Onze eerstelijnsveiligheidsdiensten zijn echte professionals die weten wat ze doen. De tweede lijn kan echter nog ferm verbeterd worden. Met het Vrijwilligerskorps Lubbeek zetten we als eerste gemeente in België deze stap. Ik ben tevreden dat we ons korps zaterdag boven de doopvont konden houden in aanwezigheid van meerdere hoogwaardigheidsbekleders. Hopelijk kent dit project navolging in de rest van het land."