Vaccinatiecentrum voor de inwoners van Lubbeek, Bierbeek en Oud-Heverlee

15 januari 2021 | 14u38 | Gepost door annpeeters
brabanthal
De afgelopen dagen werden binnen de Eerstelijnszone Leuven Zuid nauwgezet verschillende locaties in overweging genomen om de vaccinatie van alle inwoners optimaal te laten verlopen.

De specifieke geografische situatie van de Eerstelijnszone Leuven Zuid, van onze 7 landelijke gemeentes (Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem, Kortenberg en Herent) die als een halve cirkel de zuidkant van Leuven omranden, maakt dat we hier niet over één nacht ijs zijn gegaan. Deze 7 gemeenten tellen samen ruim 100.000 inwoners. We willen zo veel mogelijk inwoners van onze Eerstelijnszone de kans geven om hun vaccinatie te halen kort bij huis.

Om dit te realiseren, kiezen we voor een optimale samenwerking. Samen met de ELZ richten de gemeentebesturen van Herent, Kortenberg en Bertem voor hun inwoners een vaccinatiecentrum op in CC Colomba in Kortenberg. Zij stellen alles in het werk om op korte termijn alles klaar te krijgen.

Anderzijds richt de stad Leuven een groot vaccinatiecentrum in voor al haar inwoners in de Brabanthal, net op de grens met Bierbeek en Oud-Heverlee.

Gezien de ligging van Lubbeek, Bierbeek en Oud-Heverlee wensen deze gemeentebesturen bij voorkeur aan te sluiten bij dit vaccinatiecentrum. Huldenberg wenst dan aan te sluiten bij het nabije vaccinatiecentrum in Overijse. Deze samenwerkingen zijn nog onder sterk voorbehoud en afhankelijk van concrete richtlijnen vanuit Vlaanderen in verband met financiering en praktische organisatie. Als deze optie uiteindelijk toch niet mogelijk blijkt, wordt voor deze vier gemeenten een vaccinatiecentrum opgericht, binnen de eigen zone, in zaal Roosenberg aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee.

Omdat het realiseren van vaccinatiecentra in een heel kort tijdsbestek in samenwerking met zovele partners over de Eerstelijnszones heen geen sinecure is, zijn er op vandaag nog een aantal onbeantwoorde vragen over de concrete samenwerkingsmodaliteiten. Uiteraard wordt er vandaag, maar ook de komende dagen sterk geïnvesteerd om hier de nodige antwoorden te formuleren.

Wat is al duidelijk voor alle inwoners van onze gemeentes?

- Elke meerderjarige (+18jarige) inwoner zal een uitnodiging krijgen voor vaccinatie. Op deze uitnodiging vind je dan ook de plaats van vaccinatie en een datum en uur van vaccinatie. Vaccinatie zal enkel kunnen op afspraak. Als je een uitnodiging ontvangt, zal er ook worden gevraagd om dit online te bevestigen of een wijziging van uur aan te vragen. Reservatie is dus verplicht.

- Ook als je je niet wenst te vaccineren, wordt er gevraagd dit online door te geven. Enkel op die manier geef je de kans aan anderen om op dat moment gevaccineerd te worden.

- Indien het voor jou niet vanzelfsprekend is, kan je hiervoor telefonisch ondersteuning vragen. De nodige contactgegevens vind je ook terug op de uitnodiging.

- De vaccinatiecentra zullen alle dagen van de week open zijn. Ook op zaterdag en zondag zal hier gevaccineerd worden. - Zoveel mogelijk mensen zullen gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum. Voor mensen die minder mobiel zijn, is ondersteuning mogelijk om de verplaatsing naar het centrum te maken.

- Thuisvaccinatie of vaccinatie via de huisarts kan worden georganiseerd voor een aantal doelgroepen. Over de organisatie hiervan hopen we snel meer duidelijkheid te kunnen geven.

- Vrijwilligers die willen helpen bij de vaccinatie kunnen zich alvast melden via info@elzleuvenzuid.be Wens je nog meer informatie over de coronavaccinatie? https://www.laatjevaccineren.be/covid-19

Lees meer over