Politievoertuig vertrekt naar Gambia

halaai
De politiezone Lubbeek vervangt regelmatig haar rollend materieel. Dit jaar werd evenwel afgestapt van het verkopen aan de hoogste bieder. De politiezone besloot om in te gaan op een vraag van een plaatselijke vzw.

De vzw Halaai Xale Gambia vroeg zich af of politiezone Lubbeek een voertuig kon missen voor haar werking in het West-Afrikaanse Gambia. De burgemeester van Lubbeek, Theo Francken, en de voorzitter van het politiecollege, Boutersems burgemeester Chris Vervliet, reageerden enthousiast op de vraag van de vzw: “Het politiecollege en de politieraad konden zich vinden in het opzet van de vzw en besloten daarom om een voertuig te schenken.  Op deze wijze hopen we een klein steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het dorp waarmee de vzw samenwerkt.”

Voor Astrid Costermans van de Lubbeekse vzw Halaai Xale Gambia is het voertuig een grote hulp: “Met deze gift willen we de mobiliteit ter plaatse toegankelijker maken.  Het busje zal mee ingezet worden als schoolbusje, zodat de school en de kinderopvang gemakkelijker bereikbaar worden. Daarnaast zal het ingeschakeld worden voor het transport in functie van de groentetuin, zodat de vrouwen die in de groentetuin werken, hun opbrengsten te koop kunnen aanbieden op markten in naburige dorpen.  We beogen eveneens het busje te gebruiken als ‘taxibusje’, zodat we ook lokaal een centje kunnen verdienen voor ons project en op die manier meer self-sustaining kunnen zijn.”

Halaai Xale realiseert kleinschalige projecten in Gambia, steeds met de focus op continuïteit en duurzaamheid en richt zicht op het dorp Kartong, een van de armste dorpen van het land. De bevolking probeert er in zijn levensonderhoud te voorzien door landbouw, visvangst of het uitoefenen van een lokaal ambacht. De vzw ondersteunt de gemeenschap met een Women's garden, een groentetuin voor en door de vrouwen en bouwde er een dagopvang met speeltuin en een kleuterschool.

De vrijwilligers van Halaai Xale zijn het gemeentebestuur van Lubbeek en het politiecollege zeer dankbaar voor deze schenking en de steun die ze vanuit de gemeente de voorbije jaren mochten ervaren. 

halaai

Lees meer over