Poging tot oplichting via internet en andere media

Thema Media zoekt polyvalent administratief talent
De politiezone Lubbeek ontvangt de laatste weken weer diverse klachten van personen die geconfronteerd worden met berichten afkomstig van FOD financiën, deurwaarders, energieleveranciers of vertegenwoordigers van Microsoft… telkens met melding dat er een achterstallige betaling is. De mails ogen professioneel en niet zelden worden ook logo's gebruikt van de betreffende diensten. De politie waarschuwt voor deze praktijken en raadt uitdrukkelijk aan niet op deze berichten in te gaan en de mails niet te openen noch te reageren op eventuele sms-berichten die op een smartphone zouden toekomen. Geeft nooit de code weer die je genereert met de betaalsleutels. Je riskeert namelijk een geplunderde bankrekening. Twijfel je, neem dan telefonisch contact op met de betreffende dienst. De politie vraagt ook om klacht neer te leggen tegen deze praktijken en het zeker te melden via meldpunt.belgië.be.

Lees meer over