Opening oeverzwaluwwand aan natuurgebied De Sloep

oeverzwaluwwand
In Lubbeek heeft Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met Ecowerf en Natuurpunt Lubbeek een oeverzwaluwwand aangelegd.

"Begin februari werd onze wand onder een stralend zonnetje aangelegd. Deze bestaat uit grote betonnen L-profielen waarin gaten zitten. Deze profielen werden netjes naast elkaar geplaatst om een wand te vormen van ongeveer 16 meter lang. Achter de wand werd een grote berg lemig zand aangebracht van dezelfde soort als waarin de oeverzwaluwen reeds nestelen in een grote zandgroeve uit de buurt. Een worteldoek zorgt ervoor dat op termijn plantenwortels het graven van nestgangen niet zullen verhinderen. Bovenop deze hoop voorzagen we een extra laag zand die een ideale nestplaats biedt aan grondbewonende insecten zoals zandbijen.
We zijn ruimschoots op tijd klaar om de oeverzwaluwen te verwelkomen bij hun nieuwe thuis", zegt Regionaal Landschap Noord-Hageland. "We zijn samen met de eigenaar, Ecowerf, de terreinbeheerder, Natuurpunt Lubbeek en de subsidieverlener, Provincie Vlaams-Brabant, zeer benieuwd naar wat er zal gebeuren als de zwaluwen terugkeren uit het verre zuiden!"

Van stortplaats tot natuurgebied

“We gaan tegen eind 2024 4.000 ha extra bos realiseren en 20.000 ha extra onder effectief natuurbeheer brengen”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister voor natuur. “Het omvormen van oude stortplaatsen tot natuurgebied kan helpen om ons doel te bereiken. Dit oude stort in Pellenberg is daar een prachtig voorbeeld van. Tussen 1989 en 1996 was dit gebied een stortplaats voor huishoudelijk afval. Na de sluiting is het volledig afgedekt met een kleilaag tussen twee zware kunststoffolies. Een tijdelijke gasonttrekkingsinstallatie wekte elektriciteit op uit het afval. Een toplaag van zuivere aanvulgrond bedekt het gehele gebied van bijna 10 ha. Langzaam nam de natuur het over en vestigden zich hier enkele bijzondere plant- en diersoorten. Een bewijs dat biodiversiteit versterken in Vlaanderen wel degelijk kan”.

Oeverzwaluw nestelt zich in Pellenberg

Eén van deze bijzondere soorten die er voorkomen, is de oeverzwaluw. Een nabijgelegen zandgroeve herbergt al jaren een kolonie oeverzwaluwen. In de toekomst kan deze groeve in verdwijnen en biedt een nieuwe kunstmatige wand een alternatief.

“De plaatsing van deze oeverzwaluwwand aan de rand van de vijver waar ze hun voedsel zoeken, is één van de projecten die we vorig jaar hebben uitgevoerd om de biodiversiteit in onze regio extra kansen te geven. We investeerden hiervoor 12.000 euro”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. "Door deze kunstmatige wand te bouwen hopen we de oeverzwaluw een alternatieve thuis te bieden voor de zandgroeves. In het ontoegankelijke gebied zitten ze veilig en kunnen ze in alle rust nestelen en voedsel verzamelen".

Het gebied zelf is niet toegankelijk, maar men kan de zwaluwwand zien van achter de kijkwand. Regionaal Landschap Noord-Hageland zorgde voor borden met info over de soorten die voorkomen in het gebied.

Samenwerken loont

De plaatsing van de oeverzwaluwwand kwam er dankzij een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland,  

“Het coördineren van dergelijke biodiversiteitsprojecten zit in ons DNA”, zegt Julien Delauré, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord-Hageland. “We zochten de subsidiemogelijkheden, brachten de  partners bij elkaar en zorgden voor de realisatie”.

Goed beheer zorgt voor veel soorten

De vrijwilligers van Natuurpunt Lubbeek volgen, in overleg met de eigenaar Ecowerf, het beheer van dit gebied  op.  

“Door deze unieke samenwerking kunnen we vele soorten welkom heten. Van zeldzamere verschijningen zoals de bijenorchis en hondskruid  tot meer algemene soorten als de groenling. Uiteraard is het ook dé uitgelezen plek om de oeverzwaluwen te bewonderen als ze over de vijvers scheren” besluiten Jonathan De Witte, algemeen directeur van Ecowerf, en Bert Derveaux van Natuurpunt Lubbeek.

if

oeverzwaluw
Foto: Gerda Van Hoovels-Rik Dervaux

Lees meer over