Nieuwe school 3212 in ontwerpfase

11 februari 2021 | 22u32 | Gepost door annpeeters
collage
Dat de gemeentelijke lagere en kleuterschool van Pellenberg naar de site van UZ Pellenberg verhuist, staat vast, de uitvoering is nog in de conceptfase. Toch lichtte Schepen van Onderwijs An Wouters al een tipje van de sluier op, al benadrukt ze dat de plannen nog in een ontwerpfase zitten en materialen nog gekozen moeten worden.

"Dat een nieuwe school absoluut noodzakelijk is in Pellenberg, daar zijn we het allemaal over eens", zegt Schepen van Onderwijs An Wouters. "We hebben een aantal locaties bekeken, maar over de onderzochte locaties was nooit een consensus. Dan zijn we in gesprek gegaan met UZ Leuven en KU Leuven over een tijdelijke huisvesting van de school in kasteel De Maurissens. Naarmate de gesprekken elkaar opvolgden is het idee gerijpt om de school definitief in te planten op de site van UZ Pellenberg. De groene omgeving is een absolute troef, het mooie uitzicht, de nabijheid van het bos, de zuivere lucht en een rustige omgeving, het zijn allemaal pluspunten voor de school."

Daarop volgde een half jaar aan onderzoek en haalbaarheidsstudies: "We hebben goed nagedacht over de haalbaarheid van het project op alle vlakken. Op 27 oktober 2020 tekende de gemeente een contract met UZ Leuven en KU Leuven. Het contract omvat een samenwerkingsovereenkomst over heel de site van UZ Pellenberg, een overeenkomst over het gebruik van het kasteel en de bouw van een nieuwbouw en tenslotte een overeenkomst voor de bouw van een sporthal."

In het najaar van 2020 werden de eerste schetsen gemaakt voor de inplanting van de nieuwbouw ten opzichte van het kasteel, werd het subsidiedossier samengesteld en werd de studie rond mobiliteit opgestart. 

6 kleuterklassen en 12 klassen

De nieuwbouw zal bestaan uit een gelijkvloers met daarop 1 verdieping, dat staat vast. In de nieuwbouw komen op het gelijkvloers 6 kleuterklassen, een buitenschoolse kinderopvang, een atrium of centrale ruimte en een overdekte kleuterspeelplaats. Of er ook aparte kleutertuintjes komen, wordt nog bekeken.  Op de eerste verdieping komen 8 klassen van de lagere school. Buiten komen er een speelplaats, een overdekte speelplaats en een fietsenstalling.

In het kasteel komt op niveau -1 het sanitair, dat sluit aan op de speelplaats. Op niveau nul komt de leraarskamer, een EHBO-lokaal, een keuken, een kopieerlokaal, het secretariaat en een multifunctionele ruimte. Op de eerste verdieping komen 2 ruime klassen voor het lager onderwijs, een vergaderzaal, bibliotheek, lokaal voor zedenleer/islamonderwijs en een berging. Op de tweede verdieping komen nog 2 klaslokalen voor leerlingen van het lager onderwijs, een zorglokaal, godsdienstlokaal, sanitair en een berging.

De eerste verdieping van de nieuwbouw en het kasteel zullen verbonden worden door een luifel. In het kasteel komt een lift, zodat beide gebouwen rolstoeltoegankelijk zijn. De school zal Bijna Energieneutraal gebouwd worden en zal multifunctioneel gebruikt kunnen worden. De ingang van de school komt aan de speelplaats aan de kant van de fietsenstalling. 

Er zal ook een buitenklas en een speelterrein komen, maar waar die precies komen, ligt nog niet vast. De school zal volledig omheind zijn, zodat de veiligheid van kleuters en leerlingen gegarandeerd is. 

"De contouren voor de nieuwe school liggen vast, maar over de verdere invulling en materiaalkeuze moet nog overlegd worden. De foto's die als voorstelling gemaakt werden door het architectenbureau geven dan ook niet het definitieve uitzicht van de nieuwe school weer", benadrukt de Schepen van Onderwijs.

plan
inplantingsplan

Mobiliteit

Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat mobiliteit, zowel in het park als van en naar het park, een groot aandachtspunt is: "Nu komen 20% van de leerlingen te voet naar school, 18 % komt met de fiets en 41,6% komt met de wagen. De overige leerlingen komen met de schoolbus of met de bus van De Lijn. We moeten er rekening mee houden dat het aandeel van de wagen in het begin enigszins zal toenemen als de school in het park gevestigd zal zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat eens ouders zien hoe goed de mobiliteit geregeld is, het vertrouwen om hun kinderen met de fiets of te voet naar school te laten gaan, zal toenemen. Er zal gezorgd worden voor een veilige verbinding van en naar de school en voor een veilige oversteekplaats op de Ganzendries. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor voetgangers, fietsers, wagens en de schoolbus. Voor de school komt een kiss & ride zone. De inplanting hiervan wordt in nauw overleg gedaan met UZ Leuven en KU Leuven. Leerkrachten zullen hun wagen kunnen parkeren op de parking van het ziekenhuis. Voor in- en uitladen van materialen zal er even halt kunnen worden gehouden aan de school. 

Om de mobiliteit van en naar de school op punt te stellen, wordt er een beroep gedaan op een studie van Interleuven, maar er wordt ook overlegd met ouders en inwoners van Pellenberg. Het enige waaraan niets veranderd kan worden is de berg die op- of afgereden zal moeten worden, maar verder is alles bespreekbaar. 

Sporthal

In een tweede fase wordt er een sporthal gebouwd. Vermoedelijk zal deze ingeplant worden in de buurt van de parking van UZ Pellenberg. De sporthal is voor schools gebruik, maar ook voor multifunctioneel gebruik. Kinderen zullen ook mogen wandelen en sporten in het park en in het bos. 

Timing

In 2021 moet men een aanbestedingsklaar dossier hebben, zodat de werken van start kunnen gaan in 2022. Het einde van de werken is voorzien eind 2023/het voorjaar 2024. 

Laatste fase

Als de school en de sporthal klaar zijn, gaat de laatste fase van het plan in: de invulling van de oude schoolsite. "Pellenberg moet terug een levendig dorp worden. Een deel van de site wordt een plein en de rest van de site wordt ingevuld in samenspraak met de inwoners van Pellenberg. 

Suggesties, vragen en bemerkingen mogen gestuurd worden naar NieuweSchool3212@lubbeek.be.

Lees meer over