Lubbeek wordt een Sterrengemeente

Hugo

Op de gemeenteraad van 28 juni besloot de gemeente Lubbeek toe te treden tot het project ‘Sterrenkinderen’. Dit project, gedragen door Shanti Van Genechten van het Kinderwens expertisenetwerk, wil ouders die een zwangerschapsverlies hebben meegemaakt of een kindje tijdens of rond de geboorte hebben verloren ondersteunen bij het verwerken van hun verlies.

“Een zwangerschapsverlies is een ingrijpende gebeurtenis voor de ouders van dit ongeboren leven. Ieder gaat er op zijn manier mee om en de klap komt vaak pas achteraf. Daarom is het belangrijk dat we er als samenleving staan om de mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen”, zegt Lubbeeks schepen van Welzijn Hugo Simoens (CD&V).

Concreet steunt de gemeente Lubbeek de vzw Sterrenkinderen met een bedrag van 1000 euro, dat geïnvesteerd wordt in een chattool, de ondersteuning van ouders die zwangerschapsverlies hebben meegemaakt, communicatie over het project en begeleiding in het kader van wereldlichtjesdag. 

“Van één op de zeven zwangerschappen is bekend dat deze eindigt in zwangerschapsverlies. Waarschijnlijk liggen de cijfers nog hoger. Het is belangrijk dat we hierover kunnen praten, zodat iedereen zich gesterkt voelt om het verlies op zijn of haar manier te verwerken. Onze gemeente heeft al een sterretjesweide op de begraafplaats van Lubbeek. Nu willen we ook onze hand uitsteken naar zij die hulp kunnen gebruiken”, besluit schepen Simoens.

Lees meer over