Lubbeek gebruikt digitale gegevens om verkeersveiligheid te verhogen

gemeentehuis Lubbeek
De gemeente Lubbeek brengt verkeersstromen en fietsverkeersveiligheid in kaart en kan zo op voorhand testen wat de impact zal zijn van toekomstige aanpassingen aan de weginfrastructuur.

In de gemeente Lubbeek zijn de komende jaren heel wat ingrijpende werken aan de weginfrastructuur gepland. Maar wat is de impact hiervan op de verkeersstromen? Welke routes zijn gevoelig voor sluipverkeer? Hoe kan je dit voorkomen? Welke maatregelen kiezen ze om de fietsverkeersveiligheid te verhogen? 

“In onze gemeente streven we naar vlotte mobiliteit en fietsverkeersveiligheid. Om de impact van bepaalde maatregelen op de doorstroming en de veiligheid zo realistisch mogelijk te voorspellen, zal de gemeente een digital twin bouwen. Hiermee kunnen heel wat verschillende scenario’s met elkaar afgewogen worden om zo het beste te kiezen”,  zegt de bevoegde schepen Tania Roskams (N-VA).

Om het project mogelijk te maken slaan verschillende partners de handen in elkaar. Cyclomedia zal met 360°-beeldmateriaal de huidige weginfrastructuur accuraat in kaart brengen. Rear Window zal het Telraam-netwerk in Lubbeek uitbreiden om zo een volledig beeld te bekomen van het aantal auto’s, vrachtwagens en fietsers dat doorheen de straten rijdt. Die informatie zal door Cegeka gebruikt worden om een digital twin te bouwen op haar Mobilize platform. Transport & Mobility Leuven zal de digital twin verrijken met modellen voor fietsverkeersveiligheid.

Het gemeentebestuur en de raad voor mobiliteit en verkeersveiligheid zullen mogelijke scenario’s aanreiken die gesimuleerd dienen te worden. De resultaten zullen mee geïnterpreteerd worden door IMOB, het instituut voor mobiliteit van de UHasselt, dat ook een simulatie van de verkeersvraag uitvoert. Het geheel wordt gecoördineerd door autonoom provinciebedrijf VERA, dat ook zal instaan voor kennisdeling met andere lokale besturen.

Lees meer over