Kosteloze rechtsbijstand bij agressie tegen politiemedewerkers

Twee mannen aangehouden op verdenking van slagen en verwondingen
De burgemeesters van de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek, die de politiezone Lubbeek vormen, en de korpsleiding, beslisten om de medewerkers van de politiezone kosteloze rechtshulp te bieden als ze het slachtoffer worden van fysiek of psychisch geweld n.a.v. de uitoefening van hun opdrachten. De politiezone wil op die manier het signaal geven dat fysiek of psychisch geweld tegen politiemensen nooit kan worden getolereerd.

Dat deze maatregel noodzakelijk is, ook in een landelijke zone als Lubbeek, wordt geïllustreerd door een incident dat zich recent afspeelde: medewerkers van de politiezone Lubbeek werden vorige week fysiek aangevallen en uitgedaagd door enkele personen. De interventie werd gefilmd door een van die personen, waarschijnlijk in de hoop dat de politie-inspecteurs zouden reageren. De inspecteurs konden evenwel de rust op een professionele manier doen weerkeren zonder dat geweld moest worden gebruikt.

De korpschef verduidelijkt dat het werk van de politie steeds moeilijker wordt. “Niet alleen worden politiemensen geconfronteerd met steeds mondigere burgers - en dit vormt op zich geen probleem - maar wel verontrustend is dat de verbale en soms fysieke agressie en intimidatie frequenter worden", aldus korpschef Walter Vranckx. Het hoger aangehaalde incident is er slechts één voorbeeld van.

"Hoewel de medewerkers goed opgeleid zijn, stellen we in de politiezone vast dat er jaarlijks heel wat incidenten zijn, ook met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Voor 2020 alleen al werden zes medewerkers van het operationele kader fysiek aangevallen, los van de quasi dagelijkse verbale agressie en intimidatie. Ook nationaal is er sprake van een opmerkelijke en verontrustende stijging van dit fenomeen."

Korpschef Walter Vranckx en de voorzitter van het politiecollege Chris Vervliet zijn duidelijk: “De politie is er om de bevolking bij te staan. In die omstandigheden geconfronteerd worden met vormen van agressie, hoort daar niet bij. Daarom ook de beslissing die door het politiecollege is genomen om de medewerkers die het slachtoffer zijn van dergelijk agressief en respectloos gedrag, in rechte bij te staan.”

Lees meer over