Kinderdagverblijf Maartje stopt er na 21 jaar mee: 25 gezinnen moeten op zoek naar nieuwe opvang

Kinderdagverblijf Maartje
In 2015 werd het gebouw waarin de kinderopvang gevestigd is, verkocht aan Z.org KU Leuven. In september moet het pand leeggemaakt worden en starten de werken voor de nieuwbouw.

Kinderopvang Maartje vangt al 21 jaar kinderen op. Het gebouw waarin dat nu gebeurt, huren ze al 18 jaar van de Zusters Dominicanessen. In 2015 werd het verkocht aan KU Leuven, met de garantie dat ze konden blijven. Tot in april van dit jaar, toen kregen ze het nieuws dat er een nieuwbouw komt en dat ze het kloostergebouw moeten ontruimen in september. Een terugkeer binnen drie jaar is mogelijk, maar dan tegen een huurprijs van 4.000 euro, wat niet haalbaar is voor de uitbaters van de kinderopvang.

Zoektocht

Er werd contact opgenomen met het gemeentebestuur en samen met de uitbaters werd gezocht naar een oplossing. Het gemeentebestuur stelde een alternatieve locatie ter beschikking, maar er is nog teveel werk aan het pand in Pellenberg volgens de uitbaters van het kinderdagverblijf. "Er zat niets anders op dan de 25 gezinnen uit onze opvang te laten weten dat ze op zoek moeten naar een nieuwe opvangplaats voor hun kind. Wij stoppen er noodgedwongen mee", zegt uitbaatster Hedwig Geuens.

Buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang, die eveneens in het kloostergebouw gevestigd is, verhuist naar de kleuterzaal van de Sint-Martinusschool. Ook voor de muziekschool en de fotoclub is al een oplossing gevonden.

Kinderdagverblijf Maartje

Lees meer over