Jeugdsquare en Jachthuislaan krijgen ontharding

Jeugdsquare Linden
In het meerjarenplan van de gemeente Lubbeek werden budgetten (180.000 Euro) goedgekeurd voor het ontharden van de Jeugdsquare en het pleintje aan de Jachthuislaan in Linden.

"We maken onze gemeente stap voor stap klimaatrobuuster", zegt schepen voor Milieu Tania Roskams (N-VA). “Door het vervangen van de harde ondergrond door gras, bloemenweides, inheemse struiken of bomen, kunnen deze zones opnieuw als een groen eiland fungeren en maken we van de huidige desolate en troosteloze asfaltvlakte een plaats van ontmoeten.” Burgemeester Theo Francken (eveneens N-VA) vult aan: “Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met enerzijds langere periodes van droogte en anderzijds intensere neerslagbuien. Ook krijgen we hogere temperaturen die leiden tot meer verdamping. Deze onthardingsmaatregel heeft een grote positieve invloed op alle klimaateffecten (hitte, droogte, wateroverlast, …) Door deze maatregel worden deze ‘hitte-eilanden’ vervangen door verkoelende groenzones die bovendien als een spons het regenwater langer vasthouden", klinkt het.

Lees meer over