Japans paviljoen op wijndomein Vandeurzen: 'Wie geld heeft doet wat hij wil' versus 'positief advies Erfgoed Vlaanderen'

Kasteel de Beauffort

De aanvraag van Urbain Vandeurzen, eigenaar van het kasteeldomein de Beauffort en het nabijgelegen wijndomein, om een Japans paviljoen met aansluitend terras te bouwen aan de vijver in zijn park, stuit op kritiek van Groen. "De stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente Lubbeek heeft dan ook een ongunstig advies gegeven voor de aanvraag. Maar wie geld heeft, kan doen wat hij wil", klinkt het. Volgens burgemeester Francken (N-VA) volgt de gemeente eerder positief advies van Erfgoed Vlaanderen.

In 2013 kocht Urbain Vandeurzen, één van de rijkste Belgen, het kasteeldomein met het kasteel, de 18de eeuwse hoeve en de 11 hectare landbouwgrond naast de kasteeldreef. “Na een lange carrière als ondernemer in de technologiesector droomde ik al langer van iets anders, iets vernieuwends. Meer dan ooit wilde ik de drukte van meetings, luchthavens en hotels compenseren met rust, schoonheid en open ruimte. Dit kasteeldomein heeft ze alle drie”, zegt Vandeurzen, die al dertig jaar in Linden woont, daar zelf over. Zijn plannen stuitten al enkele keren op protest. Zo werden in het verleden al wijnranken vernield omdat buurtbewoners niet opgezet waren met de plannen voor een wijncentrum, omdat het het open landschap zou verstoren. Ook een parking voor 30 wagens voor horecazaak De Victorie stootte op protest. Nu wil Vandeurzen een Japans paviljoen met aansluitend terras bouwen aan de vijver in zijn park, zeer tegen de zin van Groen.

"Het kasteeldomein de Beauffort is een beschermd monument. De onmiddellijke omgeving is een beschermd dorpsgezicht. Dat wil zeggen dat hier bijzondere regels zijn om dit zo te houden. De heer Vandeurzen is eigenaar van het kasteeldomein. Hij diende recent een aanvraag in om een Japans paviljoen met aansluitend terras te bouwen aan de vijver in zijn park. Het bouwen van dit paviljoen is echter in strijd met de voorschriften van ruimtelijke uitvoeringsplan. Het oprichten van nieuwe constructies is niet toegelaten. De Japanse stijl in fel contrast is met de neoclassicistische stijl van het kasteel. De stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente Lubbeek heeft dan ook een ongunstig advies gegeven voor de aanvraag. En toch kreeg de heer Vandeurzen toch een gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen. Tot en met 8 maart kan er beroep aangetekend worden bij de bestendige deputatie. Maar bij vele inwoners in Linden leeft het gevoel dat wie geld heeft kan doen wat hij wil. Een ongunstig advies van stedenbouw wordt bijvoorbeeld zo terzijde geschoven", zegt Ann De Martelaer, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen en ook lid van Groen Lubbeek. 

"Toen de heer Vandeurzen enkele jaren geleden zijn eerste bouwaanvraag in diende voor een wijncentrum aan de overkant van zijn kasteeldomein regende het honderden bezwaarschriften. Het actiecomité Lindens Landschap vertolkte de stem van heel wat mensen die het uitzicht van hun mooie dorp wilden vrijwaren. In 2019 kreeg hij dan toch, ondanks de wetgeving, groen licht van de provincie. Nu doet niemand nog moeite om bezwaar aan te tekenen. Er leeft algehele moedeloosheid en frustratie bij de omwonenden. Ze zijn moegestreden. 'Die man doet maar, lapt alle regels aan zijn laars', horen we van meerdere mensen. Ook bij officiële instanties lijkt dezelfde frustratie te leven. Van de dienst Erfgoed ontving men zelfs geen advies", zegt De Martelaer.

Liesbeth Smeyers, gemeenteraadslid van Groen Lubbeek begrijpt deze gevoelens bij de bevolking. "Dit mooie park verliest steeds meer en meer zijn historische en biodiversiteitswaarde, ook door de vele kappingen van bomen, het aangelegde grindpad, het verdwijnen van de kruidlaag.  Als je vandaag een beroep wil indienen moet je sinds de gewijzigde regelgeving ook al eens 100 euro betalen. Groen zal lokaal bij de eerstvolgende gemeenteraadszitting het schepencollege interpelleren over waarom voor de ene inwoner er regels zijn en voor de andere niet. Het Lubbeekse bestuur pakt ook graag uit met het mooie Lubbeekse erfgoed en hoe het moet worden opgewaardeerd, waardoor het des te vreemder is dat dit wordt toegestaan. Daarom zal Ann De Martelaer, in het Vlaams Parlement Minister Diependaele (N-VA) ondervragen over de bescherming van het onroerende erfgoed.

Volgens burgemeester Theo Francken (N-VA) is er wel degelijk positief advies. "Er was een positief advies van Erfgoed Vlaanderen op een eerdere aanvraag en dat advies hebben we laten primeren. Er is hoger beroep aangetekend. We wachten de finale beslissing terzake af", besluit Francken.

Wijndomein Vandeurzen