Inwoners Pellenberg bang voor heropening Pellenbergstraat

12 november 2020 | 12u40 | Gepost door annpeeters
Pellenbergstraat
Ruim een jaar geleden klopte “Hart voor Pellenberg” aan bij de gemeente Lubbeek met de petitie 'Neen aan de concentratie van verkeer door Pellenberg'. Vrijdag heropent de Pellenbergstraat, iets waar de bewoners van Pellenberg niet naar uitkijken.

De petitie werd ondertekend door 900 mensen die langsheen Plein-Kapelstraat-Ganzendries-Pellenbergstraat wonen. Aan de gemeente Lubbeek werd toen gevraagd om daadkrachtig op te treden via alle bestuurlijke niveaus om de concentratie van het verkeer in Pellenberg tegen te gaan en de nodige acties te nemen om de veiligheid van alle bewoners en weggebruikers te garanderen. Pellenberg zit namelijk gekneld tussen de maatregelen van de buurgemeenten. De vaststelling dat Bierbeek en Leuven door allerlei ingrepen verkeer bannen, veroorzaakt een concentratie van het doorgaand verkeer in Pellenberg.  Een dorp met onaangepaste infrastructuur waar door gebrekkige handhaving van snelheid en controle op doorgaand zwaar vervoer (+ 3,5ton), de verkeersleefbaarheid zwaar onder druk staat.

Positief is dat de voorbije maanden de Ganzendries omwille van Aquafinwerken werd afgesloten en heraangelegd, wat het lang verwachte fietspad opleverde. "Ook werd de beslissing om ANPR camera’s te plaatsen in de Panoramalaan voor onbepaalde tijd opgeheven door Bierbeek, onder druk van Hart voor Pellenberg en buurgemeentes Leuven en Lubbeek. Hierdoor blijft Pellenberg alvast voorlopig gespaard van een nog grotere verkeerstoename", zeggen de initiatiefnemers van Hart voor Pellenberg.

"De gemeente Lubbeek heeft echter gedurende meer dan een jaar niets gedaan om de concentratie van het verkeer in het dorp van Pellenberg tegen te gaan. Het gevaar dreigt dat na de heropening van de Ganzendries (voorzien half november), het verkeer langsheen Plein-Kapelstraat-Ganzendries-Pellenbergstraat en dus in het dorpscentrum exponentieel zal toenemen. Van een spreiding over de verschillende verbindingswegen is immers geen sprake."

"Voorlopig heeft de gemeente Lubbeek geen duidelijke mobiliteitsvisie. Ook is het onduidelijk hoe het gesteld is met de onderhandelingen hieromtrent met de buurgemeenten. De verkeersconcentratie creëert een onveilige verkeerssituatie voor de inwoners en weggebruikers wat  de leefbaarheid in Pellenberg aantast." 

Hart voor Pellenberg verwacht van het gemeentebestuur een switch naar proactief opkomen voor Pellenberg om de problemen op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid het hoofd te bieden. Concreet vragen ze een duurzame oplossing voor de verkeersleefbaarheid in Pellenberg via

  • afspraken rond spreiding van verkeer op intergemeentelijk niveau;
  • aanpassing van de weginfrastructuur;
  • en handhaving van de regels.

Lees meer over