Informatieavond over toekomst Staatsbaan

Werken op Diestsesteenweg vanaf 1 juli
Op 17 juni vond een online informatiemoment plaats voor de bewoners van Lubbeek over de ontwerpstudie van de Staatsbaan. Iedereen kon vooraf vragen stellen en ideeën delen met de ontwerpers en met het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Staatsbaan (een gewestweg). De ontwerpers gaan nu met deze vragen en ideeën aan de slag.

In totaal woonden 65 mensen de informatieavond bij. De vragen die vooraf ingediend werden en de vragen die tijdens de vragenronde gesteld werden, gingen vooral over de inrichting van de kruispunten, de plannen voor het groen langs de gewestweg en de locatie van de bushaltes. Regiomanager Bram Peeters van het Agentschap Wegen en Verkeer: “De circulatie op een bepaald kruispunt, de nieuwe locaties van de bushaltes, … al die zaken hebben we vooraf uitgebreid onderzocht. Maar de terreinkennis van de mensen die hier wonen en dagelijks gebruikmaken van de Staatsbaan is heel waardevol in deze fase van het ontwerpproces. Alle ideeën en bezorgdheden gaan wij nu aandachtig bekijken en mee in rekening nemen aan de ontwerptafel. Deze informatieavond is een belangrijke stap naar een gedragen ontwerp”. 
 

Communicatie op maat

Wegen en Verkeer toonde zich tevreden na afloop van de avond. Bram Peeters: “We hadden liever een echte, fysieke informatieavond georganiseerd, maar dat kon niet door de coronamaatregelen. Omdat we weten dat zo’n Zoom-call wel wat digitale vaardigheden vergt en niet voor iedereen even haalbaar is, hadden we ook vooraf op vijf strategische plaatsen in Lubbeek informatieborden geplaatst. We hebben ook een folder gebust bij alle bewoners van Lubbeek.” Wegen en Verkeer zal ook bij de volgende stappen in het studiewerk informatiemomenten organiseren. Hopelijk zal dat dan wel “in het echt”, fysiek kunnen gebeuren. “Op een volgende gelegenheid zullen we ook informatie op maat aan de bewoners en de medewerkers van het rusthuis en het OCMW-gebouw De Sleutel bezorgen, dat was een van de aandachtspunten die we gisteravond noteerden”, aldus Bram Peeters. 

Tracé van 15 kilometer
In de ontwerpstudie wordt niet alleen de toekomst van de Staatsbaan in Lubbeek bestudeerd, de bedoeling is om uiteindelijk een ontwerp uit te werken voor een tracé van in totaal 15,4 kilometer lang, van aan de “Kop van Kessel-Lo” (Leuven) tot aan de stelplaats van De Lijn in Kraasbeek Tielt-Winge. Zodra de ontwerpers ver genoeg gevorderd zijn voor de stukken in Kessel-Lo en Tielt-Winge, worden ook daar  informatiemomenten georganiseerd.

 

Lees meer over