Houthakseldammen tegen erosie

12 April 2020 | 12u15 | Gepost door redactie
Houthakseldammen tegen erosie
De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Glabbeek en Lubbeek voerden erosiebestrijdingswerken uit aan de knelpunten ter hoogte van de Butschovestraat in Glabbeek en de Staatsbaan in Lubbeek.
Het bericht Houthakseldammen tegen erosie verscheen eerst op Leuven Actueel.

Gemeenten kunnen voor de bestrijding van erosie beroep doen op de provincie. Onze provinciale erosiecoördinatoren staan de lokale besturen dan bij om samen de water- en modderoverlast aan te pakken. Twee voorbeelden hiervan zijn de bouw van houthakseldammen in Glabbeek en Lubbeek.

Houthakseldam voor Butschovestraat in Glabbeek

Langs de Butschovestraat is er bij hevige regenval vaak water- en modderoverlast en moet de gracht regelmatig geruimd worden omdat deze is dichtgeslibd met meegespoelde modder.

“Deze overlast is afkomstig van landbouwpercelen stroomopwaarts van de Butschovestraat in Glabbeek”, zegt Kris Vanwinkelen, schepen van openbare werken in Glabbeek.

“Om de water- en modderlast aan de Butschovestraat in Glabbeek te bestrijden, investeren we 4.732,62 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Dit zijn de eerste erosiebestrijdingswerken in deze gemeente die begeleid werden door onze provinciale erosiecoördinator”.

Er werd een houthakseldam van 52 meter lang aangelegd. In augustus komt er nog een tweede dam van 22 meter lengte.

De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg 5.258,47 euro.

Houthakseldam aan Staatsbaan in Lubbeek

Bij hevige regenval is er regelmatige grote water- en modderoverlast aan de Staatsbaan in Lubbeek.
“Deze overlast is afkomstig van landbouwpercelen langs de Staatsbaan en Kleine Rotstraat”, zegt Tania Roskams, schepen van landbouw in Lubbeek. “Maar de akkers geven overlast op verschillende plaatsen langs de Staatsbaan. Hier ging het over een probleem ter hoogte van de Staatsbaan 100. Op termijn willen we de overlast op andere plaatsen langs de Staatsbaan aanpakken”.

“Om de water- en modderlast ter hoogte van de Staatsbaan 100 te bestrijden, investeren we 3575,93 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

Er werd een houthakseldam van 38 meter lang aangelegd.

De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg 3973,25 euro.

De gemeente Lubbeek trof eerder al maatregelen om erosieproblemen aan te pakken. Zo legde ze twee bufferbekkens aan, gecombineerd met een grasstrook, grachten en twee houthakseldammen, om de woningen aan de Gellenberg, Kleine Rotstraat en Spicht te beschermen.

Het bericht Houthakseldammen tegen erosie verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over