Boutersem neemt maatregelen om sluipverkeer van en naar Binkom te beperken

Lubbeeksestraat aan Kerkomsesteenweg
De Lubbeeksestraat aan de Kerkomsesteenweg

Ingevolge de vele klachten en vaststellingen dat de weggebruiker de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur  in de Lubbeeksestraat in Boutersem niet respecteert, vooral op het gedeelte tussen de Kerkomsesteenweg en de Merelstraat, zal er met ingang van 19 mei, bij wijze van proefopstellen signalisatie geplaatst worden op de rijweg, om het verkeer af te remmen. En ook om sluipverkeer naar Binkom tegen te gaan.

Er is vastgesteld dat de Lubbeeksestraat onterecht wordt gebruikt als sluiproute door verkeer van en naar Binkom, om de Kerkomsesteenweg te vermijden bij drukte aan het begin of einde van een schooldag. De snelheidsbeperkende maatregelen in de Lubbeeksestraat zijn dus ook bedoeld als filters om sluipverkeer te ontraden ter hoogte van de schoolomgeving in Boutersem. Dit om de fietsroute van en naar de school veiliger te maken.

Half juli zal deze proefopstelling geëvalueerd worden en zal er, mogelijks na aanpassingen, al dan niet beslist worden om permanente snelheidsremmers aan te brengen.

Info: openbaardomein@boutersem.be  of  016 72 10 79.

Lees meer over