Zorg Leuven opent weldra kinderdagverblijf in Ter Vlierbeke en Koetshuis, later ook in Wijgmaal en St-Janbergsesteenweg

de girafant
Stad Leuven rolt volop haar nieuw infrastructuurplan Kinderopvang uit. Er komen nieuwe kleinschalige kinderopvanginitiatieven, verspreid over de binnenstad en de Leuvense deelgemeenten.

Kinderdagverblijf De Girafant zal moeten worden gerenoveerd. "Al van bij de opening stelden we een constructiefout vast", zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. "Niet dat er gevaar is voor de kinderen, maar tegels liggen los en komen omhoog en dat kan lokaal aangepakt worden, maar dat neemt de constructiefout niet weg. Daarom moet het gebouw grondig gerenoveerd worden. We hebben hierover destijds met de aannemer een regeling getroffen, maar nu is de tijd rijp om de werken aan te vatten. Van die gelegenheid maken we gebruik om onze nieuwe visie op de kinderopvang uit te rollen."

Visie

Zorg Leuven ging in gesprek met expertengroepen en kreeg zo nieuwe inzichten over het opvangen van baby's en peuters. "We zetten volop in op de schaalgrootte van de vestigingen. In De Girafant heb je bijvoorbeeld 180 kindplaatsen die ingevuld worden door 250 kinderen. Dat aantal is destijds overgenomen bij de verhuis van Craenendonck naar De Girafant. We stellen echter vast dat de interactie met ouders en onder personeelsleden  bijvoorbeeld moeilijker verloopt als het opvanginitiatief te groot is. De autonomie komt in het gedrang. Dat willen we bijschaven, we willen gaan naar kleinschaligheid voor de vestigingen, naar een plek voor ontmoeting, naar interactie tussen ouders en de buurt."

Systematisch uitkantelen

"De Girafant zal niet van vandaag op morgen sluiten, kindplaatsen zullen systematisch uitkantelen. We gaan nieuwe kinderdagverblijven maken, waarover op termijn alle kinderen van De Girafant een plek zullen vinden. We mikken op maximum 60 kinderen per vestiging. In het verleden zijn er al 60 kindplaatsen uitgekanteld naar Ketteflet in Sint-Maartensdal. Op dat elan willen we verder gaan."

Nieuwe opvangplaatsen

Er komen op zeer korte tijd al twee nieuwe opvanginitiatieven: "In Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke staat één plateau leeg, vroeger was de administratie van het OCMW er gevestigd. Deze verdieping gaan we ombouwen naar een kinderdagverblijf waar 30 kindplaatsen komen."

"Ook in het Koetshuis in het Heuvelhofpark in Kessel-Lo gaan we aanpassingen maken, zodat er 30 kindplaatsen komen. Dat gebouw staat nu leeg en dat gaan we baby- en peuterproof maken."

Ook andere pistes in de binnenstad krijgen concrete vorm: "We gaan in de binnenstad kijken naar plaatsen waar de nood hoog is, maar ook buiten Leuven gaan we inspelen op nieuwe initiatieven. In Wijgmaal is tot nu toe bijvoorbeeld geen kinderopvang van Zorg Leuven, daar komt verandering in. We willen investeren in de blinde vlekken die er nu zijn, zodat iedereen in zijn buurt opvang kan vinden. Ook aan de Sint-Jansbergsesteenweg waar volop gebouwd wordt, dringt kinderopvang zich op en hebben we al concrete plannen. Op die manier worden de kindplaatsen van De Girafant uitgekanteld tot De Girafant leeg is. Dan kunnen we daar met de renovatie beginnen."

De Girafant

Of er nog kinderopvangplaatsen zullen zijn na de verbouwing, staat nog niet vast. "Na de renovatie kan De Girafant een andere invulling krijgen, of er kunnen opnieuw kinderen opgevangen worden, maar dat zullen nooit meer dan 60 kinderen zijn. Hoe het gebouw ingevuld zal worden, staat nog niet vast."

Nood hoger dan het aanbod

"Hoewel we als stad sinds 2016 zelf 120 bijkomende plaatsen gerealiseerd hebben, onder andere in DoRemy en Lololand, blijft de nood hoger dan het aanbod. Volgens de stadsmonitor vinden 78 op de 100 kinderen een opvangplaats in Leuven, maar er blijven tekorten. De vraag in Leuven is groot door de hoog opgeleiden die in Leuven komen wonen, de studenten die blijven 'plakken' en een gezin stichten in onze stad en de hoge tewerkstellingsgraad in onze stad. Jonge gezinnen die zijn blijven 'plakken' in Leuven hebben meestal geen familienetwerk in de buurt dat kan inspringen bij de opvang van de kinderen. Ook zoeken mensen vaak opvang dicht bij hun werkplek of op de weg naar hun werk. Het zijn niet allemaal Leuvense kinderen die opgevangen worden in Leuven. Daarom hebben we ook een beroep gedaan op de Vlaamse regering voor middelen, maar omdat we al meer opvangplaatsen hebben dan andere Vlaamse steden, is dat geen prioriteit voor hen. Ze willen eerst investeren in opvangplaatsen in andere steden en gemeenten."

Lees meer over