Zijn buitenlandse studenten gevaccineerd?

10 september 2021 | 09u04 | Gepost door annpeeters
testcentrum
Bij de start van het academiejaar verwachten de universiteiten en hogescholen een niet onbelangrijk aantal nieuwe studenten uit het buitenland. De Vlaamse Regering wil deze studenten op een degelijke manier integreren in hun nieuwe studentengemeenschap en daarom diegenen die nog niet met een erkend vaccin gevaccineerd werden, een degelijke kans geven om snel gevaccineerd te worden.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘De vaccinatiegraad ligt in Vlaanderen gemiddeld iets lager in de grote steden. Door buitenlandse studenten te vaccineren in de stad waar ze studeren, beschermen we niet alleen hen, maar ook hun medestudenten en hun familie wanneer ze terug naar huis keren.’

De procedure

Internationale studenten en docenten die in een ander land werden gevaccineerd, worden gevraagd de nodige bewijstukken mee te brengen. Afhankelijk van die gegevens komen ze in aanmerking voor een vaccinatie in België. Reeds bestaande covid-vaccinatiegegevens worden op basis van zijn/haar/hun identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) door of onder supervisie van een studentenarts, of door een huisarts, ingegeven in Vaccinnet.

Er zijn drie mogelijke scenario’s:

  • Een student of docent die niet of niet volledig is gevaccineerd, volgt de geldende quarantaine en PCR-testregels en krijgt nadien die mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Vervolgens wordt deze vaccinatie ingegeven in Vaccinet, waardoor een EU Digitaal Vaccinatiecertificaat wordt aangemaakt.
  • Een student of docent die volledig is gevaccineerd met een door EMA goedgekeurd vaccin, kan de hem betreffende vaccinatiegegevens laten ingeven in Vaccinnet, waardoor een EU Digitaal Vaccinatiecertificaat wordt aangemaakt.
  • Een student of docent die volledig is gevaccineerd met een niet door EMA goedgekeurd vaccin volgt de geldende quarantaine en PCR-testregels, en krijgt nadien de mogelijkheid aangeboden om zich opnieuw te laten vaccineren.

Het vaccineren gebeurt hetzij in de gekende vaccinatiecentra die hiervoor samenwerken met de onderwijsinstellingen, hetzij (bijvoorbeeld na sluiting van een centrum) door de onderwijsinstellingen zelf (bijvoorbeeld in samenwerking met een eerstelijnszone of ziekenhuis). Vermits de huidige vaccinatiecentra nog tot half oktober openblijven, is het aannemelijk dat de groep studenten die aankomt bij het begin van het academiejaar daar nog één keer kunnen worden gevaccineerd. De (kleinere) groep internationale studenten en onderzoekers die we verwachten bij het begin van het tweede semester zullen dan opgevangen moeten worden via de het nieuw opgezette vaccinatietraject of de studentenartsen.

Vlaams minister Beke besluit: ‘De grootste versoepelingen zijn een feit en het leven herneemt, maar het virus is nog niet weg. Deze studenten vormen een grote groep in onze universiteitssteden. Het is dan ook evident dat we hen aanbieden om zich te laten vaccineren. Ook zo beschermen we elkaar.’

Lees meer over