Zaak-ZOV: KU Leuven rondt tuchtprocedure omtrent uit de hand gelopen doop af, sancties zijn definitief

Studentendoop
De studenten die betrokken waren bij de zaak-ZOV hebben besloten geen beroep aan te tekenen tegen de sancties die Tuchtcommissie van de KU Leuven had uitgesproken. 

Zes studenten worden tijdelijk uitgesloten en mogen zich voor twee tot vier academiejaren niet meer inschrijven aan de KU Leuven, dit academiejaar inbegrepen. Zes studenten worden voor een jaar geschorst met opschortende voorwaarden. Eén student krijgt geen sanctie, nadat uit onderzoek bleek dat hij niet betrokken was bij de doop.

De voorbije weken voerde de KU Leuven een tuchtprocedure tegen dertien studenten wegens organisatie van en deelname aan een risicovolle en onverantwoorde doopactiviteit van de regionale studentenclub Zuid-Oost-Vlaamse (ZOV) in november 2021. Een combinatie van weinig slaap, weinig voeding en voeding die niet bestemd is voor menselijke consumptie, fysieke uitputting en veel alcohol leidde ertoe dat één student tijdens de bewuste doop het bewustzijn verloor en met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar werd vastgesteld dat de student een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in het bloed had. Gelukkig hield de student er geen blijvend letsel aan over.

De betrokken studenten werden eerder deze week op de hoogte gebracht van de sancties, maar konden hiertegen gedurende veertien kalenderdagen beroep aantekenen bij de Tuchtcommissie in Beroep. De studenten lieten vandaag weten dat ze de sancties aanvaarden en dus niet in beroep gaan. Dit betekent dat de tuchtprocedure aan de KU Leuven officieel is afgerond en dat de sancties definitief zijn. Zes studenten worden tussen de twee tot vier academiejaren uitgesloten van de KU Leuven, dit academiejaar inbegrepen. Zes studenten die de doop ondergingen, worden voor een jaar geschorst met opschortende voorwaarden. Zij krijgen een individuele, gedragsremediërende tuchtmaatregel opgelegd, die bestaat uit drie opdrachten waaraan ze moeten voldoen gedurende het komende academiejaar: een sensibiliseringstraject over de schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik, 60 tot 80 uur vrijwilligerswerk ten dienste van de maatschappij en een evaluatiegesprek met de tuchtcommissie met een opdracht rond risicovol gedrag in het studentenleven en dooprituelen. Alle sancties zijn ondertussen in voege. Eén student krijgt geen sanctie, nadat uit onderzoek bleek dat hij niet betrokken was bij de doop.

"Dat dit gebeurd is, valt niet goed te praten. Het had nooit mogen gebeuren. Hun beslissing om de sancties te aanvaarden toont aan dat ook de studenten dat ten volle beseffen. Dat waardeer ik en stemt me hoopvol voor de toekomst, zowel van onze universiteit, maar ook van de betrokkenen. De definitieve vastlegging van de sancties vormt het sluitstuk van deze tuchtprocedure aan de KU Leuven. Maar het verhaal stopt hier niet: dergelijke onverantwoorde doopactiviteiten moeten de wereld uit en mogen nooit meer plaatsvinden. Niet in Leuven, niet op andere locaties. Ik heb vastgesteld dat al onze partners in het overleg rond het doopcharter dit ook nog eens bevestigd hebben. Samen met die partners en onze studenten zullen we hier dan ook aan blijven werken, zodat verwelkomingsactiviteiten steeds gebeuren met respect voor ieders waardigheid, welzijn en veiligheid", reageerde Luc Sels, rector van de KU Leuven. 

Lees meer over