Woning huren van stad Leuven in Klein Begijnhof? 1600 euro per maand

klein begijnhof
Stad Leuven verhuurt via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven twee woningen in het Klein Begijnhof van Leuven. Over één woning volgt in de loop van de zomer meer informatie, de tweede woning wordt nu al te huur aangeboden aan 1600 euro per maand. Veel? Wij vroegen uitleg aan Schepen van Betaalbaar Wonen Lies Corneillie, GROEN.

Het AGSL, een dochteronderneming van Stad Leuven, werkt samen met publieke en private partners aan stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten in Leuven. Het AGSL, opgericht in 2004, voert de stedelijke beleidsdoelstellingen in opdracht van de stad uit en vervult een spilfunctie in het stedelijk vastgoedbeleid. In hun brochure lezen we dat ze streven het naar een evenwichtige groei, waardoor Leuven een aangename, leefbare woonstad blijft, waar diverse bevolkingsgroepen een kwalitatieve en voor hen betaalbare woning kunnen vinden. 

1600 euro per maand, betaalbaar?

We vroegen meer uitleg over de huurprijs aan schepen van Betaalbaar Wonen Lies Corneillie: "Dit is een woning die altijd al aan die (markt)waarde verhuurd is, voorheen door het OCMW Leuven. De woningen die we verhuren in het Klein Begijnhof vormden altijd al een uitzondering omwille van de ligging, het specifiek karakter van de woningen en de erfgoedwaarde van de site. Deze specifieke huurprijs is uiteraard ook bepaald door de grote oppervlakte van deze woning (168 m²). De andere woning die te huur komt zal 868,61 euro als huur hebben, en dat voor een 2sk-woning van 96 m²."

"De andere woningen die vanuit de stad en het OCMW zijn overgedragen aan AGSL worden volop gerenoveerd en zullen daarna ingezet worden als betaalbare huurwoning. De opbrengsten verbonden aan de marktconforme verhuringen kunnen aangewend worden voor de renovaties en het betaalbaar huuraanbod van het overige overgedragen woonpatrimonium."

Lees meer over