Werfverkeer in schoolomgevingen weren

23 november 2020 | 09u30 | Gepost door annpeeters
Scholen sluiten, cafés en restaurants dicht
Stad Leuven levert heel wat inspanningen om schoolomgevingen veiliger te maken en gaat nu nog een stapje verder. Door het charter werftransport te ondertekenen engageert ze zich samen met de bouwsector om werfverkeer te weren uit schoolomgevingen. De stad zal daartoe onder meer met aannemers en bouwheren overleggen over alternatieve, veiligere routes en ook zelf het goede voorbeeld geven.

"Kinderen en jongeren moeten veilig naar school kunnen fietsen. Het weren van vrachtwagens en werfverkeer is daarbij cruciaal. Door het charter werftransport te ondertekenen engageren we ons om zware vrachtwagens en werfverkeer te weren uit schoolomgevingen. Het is een belangrijke stap om schoolroutes en -omgevingen verkeersveiliger te maken. Een veilige schoolomgeving is immers een prioriteit”, vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. Het charter bepaalt onder meer dat werftransport zoveel mogelijk moet vermeden worden in schoolomgevingen en op belangrijke schoolfietsroutes tussen 7.30 en 8.30 uur 's morgens en tussen 15.30 en 16.30 uurin de namiddag (11.30 en 12.30 uur op woensdag).

"Elke ouder wil zijn kind veilig aan de schoolpoort brengen en de scholen werken daar hard aan, onder andere door vrijwilligers in te zetten op oversteekplaatsen. Ook de kinderen zelf spreken ons er wel eens over aan. Een veilige schoolomgeving is dan ook een prioriteit, zowel voor de stad als voor de Leuvense scholen. De scholen reageren alvast erg positief op de ondertekening van dit charter door de stad”, vult schepen van onderwijs Lalynn Wadera aan.

Het charter bevat ook een lijst van welke routes geschikt zijn voor werfverkeer en welke dat absoluut niet zijn. Voor zowel het centrum als de deelgemeenten geldt dat werfverkeer zo lang mogelijk gebruik moet maken van het hoger gelegen wegennet. Werfverkeer komende van Aarschot, Brussel, Hamme-Mille of Tienen met een bestemming in de Leuvense binnenstad moet bijvoorbeeld de E314 volgen en gebruikmaken van afslag 15 of 18 om via de Koning Boudewijnlaan of Nieuwe Mechelsesteenweg de ring rond de binnenstad te bereiken. Verder moet ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden worden.

Charter bekendmaken bij bouwheren en aannemers
De stad zal samen met de initiatiefnemers het charter bekendmaken bij bouwheren, aannemers en handelaars en met hen overleggen over alternatieve, veiligere routes voor werftransport. De politie zal bijvoorbeeld bij vergunningsaanvragen voor de inname van het openbaar domein het charter meegeven aan de aanvrager. Op termijn wenst de stad het charter ook te vervatten in andere vergunningsaanvragen.

“Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met de dienst mobiliteit van de stad. Ook aannemers en bouwheren kunnen hier terecht zodat in onderling overleg goede afspraken kunnen gemaakt worden”, aldus Dessers. Samen met de aannemers zoekt de stad dan naar alternatieve routes waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden. De stad zal zelf ook het goede voorbeeld geven. Zo heeft de stad de rondes voor het ophalen van afval aangepast aan de schooluren.

Een initiatief van de bouwsector
Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FeMa. “Met dit charter werftransport maken we samen met het stadsbestuur goede afspraken voor een leefbare en veilige schoolomgeving. We zijn tevreden dat wordt gekozen voor een pragmatische aanpak waarbij de veiligheid van de schoolgaande kinderen op de eerste plaats komt, en het de aannemers niet onmogelijk wordt gemaakt om in Leuven te werken. De stad voorziet daarvoor een goede voorbereiding met alternatieve routes. Het is ook zeer positief dat er onmiddellijk een centraal aanspreekpunt is waar iedereen terecht kan met vragen. De ervaring leert ons dat zo de beste resultaten worden behaald”, reageert Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. 

“Leuven is een studentenstad waar zachte mobiliteit goed ingeburgerd is. Het is dan ook belangrijk, als beroepsfederatie, om onze aannemers attent te maken op de veiligheid van zwakke weggebruikers. We zijn ons er ook van bewust dat de stad een belangrijke rol kan spelen als aanspreekpunt voor onze aannemers om samen naar alternatieve routes voor werftransport te zoeken. Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen zal zorgen voor een veilige én vlotte bevoorrading van onze werven”, aldus Jurgen Hamelryck, directeur van de Confederatie Bouw Vlaams-Brabant.

"Als logistieke partner van de aannemer is de bouwhandel voortdurend onderweg en zeker een direct betrokken partij. Een doorgedreven optimale planning om just-in-time te leveren moet effectief rekening houden met de omgeving, zeker in buurten met veel zwakke weggebruikers. We zullen onze leden informeren en aanzetten dit charter te volgen”, besluit Marnix Van Hoe, bestuurder van FeMa, de beroepsvereniging van de bouwhandelaar.

Het charter werftransport ligt vanavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Uit de gemeenteraadscommissie mobiliteit blijkt dat alle fracties zich engageren om de ondertekening van het charter door de stad Leuven goed te keuren.

Lees meer over