Week lang hinder aan knooppunt Nieuwe Mechelsesteenweg met E314

21 februari 2020 | 17u42 | Gepost door redactie
Week lang hinder aan knooppunt Nieuwe Mechelsesteenweg met E314
Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt ook in de Krokusvakantie verder aan veiligere verkeerssituaties op het knooppunt van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de E314. Nadat er de afgelopen weken al een extra fietsoversteekplaats werd aangelegd en lokale aanpassingen werden doorgevoerd aan de fietspaden in de rijrichting van Herent, start een aannemer vanaf maandag 24 februari met aanpassingswerken aan de fietspaden en -oversteken in de rijrichting van Leuven. De oprit naar Brussel zal voor verkeer komende vanuit Herent daardoor een week lang worden afgesloten. Volgens de huidige planning zijn de werken tegen het einde van de Krokusvakantie afgerond. Vandaag ging de oprit richting Lummen, die deze week drie dagen in het kader van de werken afgesloten werd, opnieuw open.
Het bericht Week lang hinder aan knooppunt Nieuwe Mechelsesteenweg met E314 verscheen eerst op Leuven Actueel.

Maandag 24 februari start de aannemer met de werken op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) ter hoogte van de oprit E314 richting Brussel. Het verkeer in de richting van Leuven wordt op één rijstrook geplaatst en de oprit E314 richting Brussel wordt een week lang afgesloten voor verkeer vanuit Herent. Dat verkeer zal een omleiding moeten volgen via de oprit E314 richting Lummen om vervolgens te keren aan het Vuntcomplex. Komende vanuit Leuven blijft de oprit wel bereikbaar. Fietsers moeten tijdens deze eerste fase van de werken afstappen en kunnen te voet (tussen bakens) langs de werfzone passeren.

In een tweede fase van de werken wordt de werfzone uitgebreid tot aan de afrit E314 komende van Brussel. De afrit blijft steeds open, maar doordat er werken plaatsvinden aan het middeneiland op de afrit zal er ook hier hinder merkbaar zijn. Om fietsers veilig langs de werfzone te laten fietsen, wordt er één rijstrook als tijdelijk fietspad ingenomen en met bakens afgeschermd.

Veiliger verkeer op Nieuwe Mechelsesteenweg en aan knooppunt met E314

Wegen en Verkeer voert tussen begin februari en eind maart verschillende aanpassingen door om de verkeerssituatie op de Nieuwe Mechelsesteenweg en aan het knooppunt met de E314 veiliger te maken:
• Extra verkeerslichten aan de ‘bypasses’: fietsers steken op dit moment de twee afslagstroken (‘bypasses’) van de opritten van de E314 over met gewone voorrangsregelingen. Om conflicten tussen auto’s en fietsers te vermijden, plaatst Wegen en Verkeer er extra verkeerslichten en wordt de lichtenregeling conflictvrij gemaakt op het einde van de werken.
• Aanpassingen aan de fietspaden: de fietspaden die de opritten van de E314 kruisen, worden aangepast. In de toekomst zullen de fietspaden meer loodrecht aansluiten op rijweg.
• Aanleggen bijkomende fietsoversteekplaats: ter hoogte van de oprit richting Brussel (ten noorden van de E314) komt een extra fietsoversteekplaats om de Nieuwe Mechelsesteenweg op een veilige manier over te steken.

Situatie na de aanpassingen

Het kruispunt van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de oprit richting Brussel (links) en afrit komende van Lummen (rechts) ten noorden van de E314. Hier komen extra verkeerslichten aan de bypass, het fietspad wordt heraangelegd en er komt een fietsoversteekplaats op van de Nieuwe Mechelsesteenweg.

De kruising van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) met de oprit richting Lummen (rechts) en afrit komende van Brussel (links) ten zuiden van de E314. Aan de bypass komt een extra verkeerslicht en het fietspad wordt heraangelegd.

Op langere termijn: herinrichting Nieuwe Mechelsesteenweg ter hoogte van op- en afrittencomplex

Wegen en Verkeer plant op langere termijn een ingrijpende herinrichting van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen ze op dit moment nog niet zeggen. In 2019 werkte Wegen en Verkeer samen met de betrokken gemeentebesturen een eerste voorontwerp voor de nieuwe situatie uit. Dit voorontwerp zal door het studiebureau verder worden uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp tegen midden 2020. De belangrijkste elementen uit het voorontwerp samengevat:

  • Dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26)
  • Fiets- en voetgangerstunnels ter hoogte van de Vlietstraat en ter hoogte van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26a)
  • Fiets- en voetgangerstunnels over de op- en afrit E314 ten westen van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) + fiets- en voetgangersbrug over de E314
  • Aansluitingen Mechelsesteenweg (N26a) en Kareelveld-Oost op Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) worden afgesloten voor autoverkeer. Er komt een nieuwe overzichtelijke en veilige aansluiting met verkeerslichten voor autoverkeer.
  • Aanleg busbaan richting Herent tussen Kareelveld en de op- en afritten van de E314

Het bericht Week lang hinder aan knooppunt Nieuwe Mechelsesteenweg met E314 verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over