Wateroverlast in Leuven: stand van zaken

water
De regen van de voorbije dagen heeft op een aantal plaatsen in Leuven voor overlast gezorgd. Straten stonden blank, en in verschillende huizen liep het water binnen, onder meer in de omgeving van de Vunt. Donderdagavond liep één van de vijvers aan Abdij van Park over waardoor de Molenbeek buiten haar oevers trad, met wateroverlast in de Broekstraat, Ruelenspark en de Jozef Eerdekensstraat tot gevolg. De politie, brandweer en de technische diensten van de stad waren de hele nacht in de weer om de getroffen inwoners steun te bieden, onder meer met zandzakjes. Vandaag en de komende dagen blijft de stad de situatie monitoren en ondersteunt het inwoners waar kan bij de opruim.

Na de hevige regenval in de nacht van woensdag op donderdag trad in Wilsele de Vunt uit haar oevers. De Kessel-Losesteenweg werd hard getroffen. In geen tijd stond het water binnen in de huizen. De brandweer en politie gingen ter plaatse, en de technische dienst van de stad bracht extra zandzakjes. Ook in Kwadenhoek in Wilsele waren er problemen. Verder stonden de Eenmeilaan en enkele zijstraten blank. Hier liepen enkele huizen en parkeergarages onder.

Vandaag is het water daar grotendeels weggetrokken. De brandweer gaat ter plaatse om kelders leeg te pompen van zodra het waterpeil voldoende gezakt is, en de stad zal de straten reinigen. Er worden ook grote afvalcontainers geplaatst en inwoners zullen geholpen worden waar nodig.

Overloop Abdij van Park
In de loop van donderdagavond steeg het waterpeil van de Molenbeek stroomopwaarts buiten Leuven. “Dat volume water kwam terecht in de vijvers aan Abdij van Park, waardoor de druk te hoog werd en er een groot volume water overliep in de Molenbeek. Daardoor trad die uit haar oevers en zette het water tuinen, garages en woningen onder water”, zegt burgemeester Ridouani. “De Jozef Eerdekensstraat werd het hardst getroffen: de straat stond blank en het water liep de huizen binnen. Ook in de Broekstraat, de Burgemeester Stanislas De Rijcklaan en de Hoegaardsestraat waren er problemen. De stadsdiensten, politie en de brandweer waren de hele nacht in de weer om de bewoners bij te staan. De solidariteit onder de inwoners was ook groot, men hielp elkaar waar kon.”

Ingenieurs van de stad onderzoeken nu of er structurele schade is aan de dijk van de vijver. Vandaag rukt de brandweer uit naar de straten rond de Molenbeek waar het water voldoende gezakt is om ondergelopen kelders en woningen leeg te pompen. De reinigingsdienst gaat ook ter plaatse, om het slib weg te vegen en afvalcontainers te plaatsen.

“We blijven ook het waterpeil van de verschillende beken en rivieren nauw monitoren”, zegt burgemeester Ridouani. “Op enkele plaatsen buiten Leuven stijgt het waterpeil nog steeds of zit het boven het alarmpeil. Dat kan gevolgen hebben in Leuven zelf.”

Lees meer over