Vernieuwde Weldadigheidsstraat en P.J. Verhaghenstraat terug open voor alle verkeer

27 november 2022 | 20u01 | Gepost door annpeeters
lint

Zaterdag werden de Weldadigheidsstraat en P.J. Verhaghenstraat plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van de buurtbewoners.

Dirk Vansina, schepen Openbare Werken (CD&V): “Met de inhuldiging van de Weldadigheidsstraat en P.J. Verhaghenstraat kunnen we weer 2 straten afvinken met volledig vernieuwde voetpaden en rijbaan. Bij de heraanleg van straten komen verschillende doelstellingen samen : begaanbaarheid van de voetpaden, waterdoorlatendheid, extra groen, verkeersveiligheid, energiebesparing. Het ontwerp is steeds een proces waarbij al deze ambities worden verenigd.”

De  nieuwe voetpaden werden 1,50 m breed; dat is de standaardbreedte voor voetpaden. "Hiermee maken we onze ambitie waar om de kwaliteit van de voetpaden te verbeteren. Ook het wegdek kreeg een nieuwe asfaltlaag. De riooldeksels werden beter verankerd in het asfalt."

De parkeerplaatsen werden aangelegd in kasseien met open voeg. "Daarmee werken we aan die andere ambitie: de waterdoorlatendheid verbeteren en maken dat het regenwater zoveel mogelijk ter plekke in de ondergrond kan doordringen. Enkele bewoners gingen in op ons aanbod om een gevelplant te planten, waardoor de straat extra groen kreeg." De verlichting werd aangepast naar energiespaarzame LED-verlichten.

De bomen worden nog aangeplant. "Waar voordien elk groen ontbrak in beide straten gaan we in de Verhaghenstraat 5 honingbomen planten en in de Weldadigheidsstraat 2 variëteiten van 16 winterlinden. Voor de buurt liggen er nog andere verbeteringsplannen op de tekentafel: de Emile Mathieustraat, de de Bayotstraat en Vanderlindenstraat krijgen ook nog een nieuwe asfaltlaag.” 

Ook de heraanleg van de Constantin Meunierstraat wordt voorbereid. "Leuven werd door Europa geselecteerd om samen met 5 andere Europese steden deze straat tot een voorbeeldstraat van klimaatadapatie te maken; een nieuw model van klimaatadaptieve straat die in steden toepasbaar is: meer groen, hemelwaterneutraal, verhogen van de verkeersveiligheid en leefkwaliteit."

straat

Lees meer over