Verkeershinder door herinrichting Tiensepoort start weldra en duurt tot juli

Tiensepoort
Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 3 april met de herinrichting van de Tiensepoort in Leuven, het kruispunt van de Geldenaaksevest (R23) en de Tiensesteenweg (N3).

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld): “Na de Naamsepoort maken we ook van de Tiensepoort een veiliger kruispunt. Met een aantal ingrepen zorgen we ervoor dat het kruispunt overzichtelijker en veiliger wordt voor alle weggebruikers en dat met een specifieke focus op de actieve weggebruikers. We geven meer ruimte aan de fietsers door onder andere meer opstelruimte aan de verkeerlichten te voorzien en de by-pass richting Tiensesteenweg te schrappen. Ook de verkeerslichten worden zo aangepast, dat de actieve weggebruikers veiliger kunnen oversteken. De afgelopen jaren heb ik veel geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur rondom Leuven. Denk aan de investeringen in de Leuvense ring (de Lüdenscheidsingel en de Rennessingel) en de  Naamsesteenweg. Vergeet ook de busbaan langs de Koning Boudewijnlaan en de grote investering in vlotter openbaar vervoer op de campus Gasthuisberg van het UZ Leuven niet. De meeste mensen die in de Leuvense stadskern naar school gaan of werken, wonen in de buurgemeenten. Het is dus cruciaal dat we goede fietspaden en goede verbindingen voor het openbaar vervoer aanleggen langs die grote assen.” 

Drummen voor een plaatsje 
Wie geregeld voorbij de Tiensepoort moet te voet, met de fiets of met de wagen, weet dat het op de drukke uren soms moeilijk is om je een weg te banen in dit spreekwoordelijke mierennest van weggebruikers. Het is soms drummen voor een plaatsje aan de verkeerslichten, en je moet goed uitkijken voor de andere weggebruikers. Geen wonder, want de Tiensepoort is een van de drukste kruispunten van de provincie. Op het drukste uur van de dag passeren hier zo’n vijfduizend voetgangers, fietsen en auto’s. 

Overzichtelijker en rustiger 
De ingenieurs van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben een nieuw plan uitgewerkt voor de  inrichting van het kruispunt en voor de regeling van de verkeerslichten. Na de werken wordt de circulatie op het kruispunt overzichtelijker en rustiger. 

Geen vierkant groen 
De fietsers en de voetgangers zullen in bepaalde fasen van de verkeerslichtenregeling allemaal tegelijk groen licht krijgen - of ze nu vanuit het centrum komen, vanuit Bierbeek, het station of Gasthuisberg. Toch spreken ze bij Wegen en Verkeer liever niet  van ‘vierkant groen’. Thomas De Saeger, verkeersexpert bij Wegen en Verkeer geeft een woordje uitleg: “De voetgangers en fietsers die langs de ring lopen of fietsen, zullen soms ook gelijktijdig groen licht krijgen met de automobilisten die rechtdoor op de ring rijden. Dat doen we, zodat de voetgangers en fietsers niet onnodig moeten wachten.  Maar we spreken enkel van vierkant groen als de fietsers en voetgangers op een kruispunt maar één algemene groenfase krijgen. Dat is niet alleen een terminologische kwestie. Bij een ‘echt’ vierkant groen plaatsen we ook de speciale verkeerslichten met vierkant. De voetgangers en fietsers kunnen dan ook diagonaal het kruispunt oversteken. Dat is hier niet toegestaan.” 

Gebruik het zebrapad, ook na de herinrichting
De boodschap voor de voetgangers en de fietsers luidt dus: blijf ook na de herinrichting van de Tiensepoort zoals voordien gebruikmaken van de zebrapaden en de oversteekplaatsen voor fietsers. Diezelfde voetgangers en fietsers zullen trouwens merken dat ze hier en daar wat meer plaats krijgen. Thomas De Saeger: “Fietsers die vanuit de Tiensesteenweg komen en willen oversteken naar de binnenstad, krijgen wat meer opstelruimte. Voetgangers en fietsers die uit de Bierbeekstraat komen, zullen iets vlotter kunnen aansluiten op de voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen. Dat komt onder andere doordat we de by-pass schrappen (lees verder) die in de huidige toestand gebruikt wordt door de automobilisten die vanop de ring rechtsaf de Tiensesteenweg indraaien.” 

Twee by-passes geschrapt, een heraangelegd
Als je vandaag met de wagen van de Parkpoort komt en de Tiensesteenweg wil indraaien, dan neem je een rechtstreekse verbinding of een ‘by-pass’, waardoor je niet voor de lichten hoeft te wachten. Dat verandert in de toekomst. De by-pass verdwijnt en als automobilist zal je voor de verkeerslichten moeten wachten. Wegen en Verkeer schrapt ook de by-pass voor de bestuurders die vanuit de Tiensestraat komen en rechtsaf de Leuvense ring (richting Parkpoort) indraaien. De by-pass voor de bestuurders die van het station / het Provinciehuis komen en de Blijde Inkomststraat indraaien, blijft. Hij wordt wel verhoogd aangelegd, zodat bestuurders meer alert worden voor de fietsers en voetgangers die deze by-pass kruisen. De fietsers die rechtdoor rijden hebben uiteraard ook voorrang op de auto’s die afslaan. 

De nieuwe regeling is veiliger, omdat fietsers en afslaande automobilisten niet meer samen groen licht krijgen. Daardoor verkleint het risico op aanrijdingen aanzienlijk. 


Sterke hinder 
De eerste twee weken van de werken zal een aannemer voorbereidende graaf- en kabelwerken uitvoeren. Vanaf 17 april zal de hinder toenemen. De werken worden zodanig georganiseerd, dat zo goed als alle verkeersbewegingen mogelijk blijven. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten wel rekening houden met bijkomende wachttijden. Fietsers en voetgangers zullen ook gedurende aanzienlijke periodes maar langs een kant van het kruispunt kunnen oversteken. Daardoor zullen ze moeten omlopen of omrijden om de ring te kunnen oversteken. Wegen en Verkeer vraagt dus geduld tijdens de werken. Na de herinrichting zal de situatie verbeteren. 
 

Eén omleiding 
De enige verkeersbeweging die tijdens de werken gedurende een korte periode niet meer mogelijk zal zijn, is de rechtsafslagbeweging van de ring naar de Blijde Inkomststraat. Die bestuurders zullen via een lokale omleiding omgeleid worden.  

Lees meer over