Vergeten Leuvens klooster wordt tijdelijk exporuimte

Zwartezusterklooster Leuven
Morgen start in Leuven de 32ste editie van studentenkoepel LOKO’s kunstenfestival Ithaka, dat naast de werken van een startende lichting kunstenaars steeds een minder bekende locatie in de stad poogt te belichten. Dit jaar is het Zwartzustersklooster aan de beurt, een oorspronkelijk middeleeuws klooster in de schaduw van het Groot Begijnhof.

Kunst komt nog beter tot zijn recht op een goede locatie, en dat is ook een van de wederkerende principes van het cultuurteam van de Leuvense studentenkoepel LOKO. Elk jaar wordt Ithaka, hun expo met werken van startende kunstenaars, op een andere plaats georganiseerd. Zo kwamen onder andere het Kartuizerklooster, het Anatomisch Theater en zelfs het vroegere stedelijk zwembad op de Vismarkt al aan bod. Nu gaat de expo door in het Zwartzustersklooster, dat zich tussen Groot Begijnhof en Dijlepark bevindt.

De geschiedenis hiervan start in 1438, toen Elisabeth Ymbrecht, een lid van de Zwarte zusters-orde, een 'cleyn stroyen huysken' huurde om er aan ziekenzorg te doen. Doorheen de jaren veranderde het klooster gestaag tot hoe we het nu kennen: zo werd onder andere in de 17de eeuw de kenmerkende barokke kapel gebouwd. Jarenlang voerden de Zwartzusters hun taak van ziekenzorg uit, die ze zelfs tijdens de Franse Revolutie als lekenorganisatie konden voortzetten. De ziekenzorg werd tijdens de 20ste eeuw, toen de laatste Zwartzusters het gebouw verlieten, door het OCMW overgenomen.

In 1989 werd het klooster eigendom van de KU Leuven, en dit is nu nog steeds het geval. Normaal worden er studenten en de Green Office gehuisvest, maar tot 2026 zullen de kamers gerenoveerd worden. Daarvoor opent het gebouw echter eenmalig kort zijn deuren voor het grote publiek in het kader van de Ithaka-expo. Deze vindt plaats tussen 27 februari en 3 maart. Doorheen de week kan u de kunst bewonderen van 16 beginnende kunstenaars en tevens genieten van allerhande randactiviteiten en workshops. Praktische info is te vinden via http://ithakafestival.be/.

Lees meer over