Vanaf deze zomer gaat het iets minder snel vooruit in Leuven: “Zone 30 over het volledige grondgebied”

Zone 30
Belangrijk nieuws voor de verkeersveiligheid in Leuven want de zone 30 breidt deze zomer uit naar het volledige grondgebied, inclusief de deelgemeenten. Dat stelt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) naar aanleiding van extra investeringen in het openbaar domein. Volgens Vias institute ligt de beslissing volledig in de lijn met de internationale trend.

“De evolutie richting leefbare stad wordt de volgende jaren verdergezet. Deze zomer rollen we de zone 30 over het volledige grondgebied uit. Voor Wilsele-dorp is er al een mobiliteitsplan en in Wijgmaal, Wilsele-Putkapel en Kessel-Lo zijn de plannen in opmaak. Heverlee komt in 2022 aan bod.” Tot zover de mededeling van schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) die wel degelijk ingrijpende gevolgen heeft voor het verkeer in Leuven. Vertaald naar aantal kilometers is er sprake van een uitbreiding van de zone 30 van 167 km naar 370 km wat ongeveer neerkomt op een verdubbeling. De kans is dan ook groot dat in uw straat vanaf de zomer een maximumsnelheid van 30 km/uur wordt ingevoerd.

Op zich is de beslissing niet nieuw want het schepencollege met Vooruit, Groen en CD&V in de rangen kondigde bij de start al aan dat de zone 30 gevoelig zou worden uitgebreid. Eerder werd ook al een zone 30 ingevoerd in het centrum van Leuven en die maatregel heeft vruchten afgeworpen inzake verkeersveiligheid volgens het stadsbestuur. “De zone 30 bestaat al in de binnenstad en de uitbreiding is dus een logische stap. De zone 30 in de binnenstad heeft duidelijk een positief effect op de verkeersveiligheid en op de leefbaarheid”, klinkt het.

Internationale trend

Verkeersexperten bevestigen de positieve impact. Zo ligt het risico op overlijden van voetgangers vijf keer lager bij 30 km/u dan bij 50 km/u. Het risico op overlijden of ernstige verwondingen voor autobestuurders en -passagiers is dan weer 15% aan 30 km/u tegenover 45% aan 50 km/u. Goede zaak voor de veiligheid maar zullen er niet meer files ontstaan? Uit studies blijkt dat alvast niet want de doorstroming van het verkeer is nagenoeg hetzelfde bij 30 km/uur als bij 50 km/uur. Vias institute toonde zich in het verleden al voorstander van de uitbreiding van de zone 30 en stelde dat de beslissing van de stad Leuven volledig in lijn is met de internationale trend en de recente studies over verkeersveiligheid. “Je hebt als voetganger ongeveer 5,5 maal meer kans om te overlijden bij een ongeval aan 50 km/uur in vergelijking met 30 km/uur. De beslissing van Leuven ligt dus in de lijn van de uitgevoerde studies. Bovendien heb je ook de maatschappelijke trend om meer ruimte aan voetgangers en fietsers te geven in het openbaar domein. Wat dat betreft volgt Leuven nu de internationale trend die we eerder al zagen in bijvoorbeeld Amsterdam”, besluit Stef Willems van Vias institute.

Lees meer over