UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken

Eerste coronabesmettingen in Leuven

Er staan in UZ Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor patiënten en personeel. Daarom zal de Vlaamse overheid jaarlijks 14,7 miljoen steun toekennen. 

Om investeringssteun te krijgen, moeten ziekenhuizen een masterplan voorleggen. Het is belangrijk dat de investeringen passen in breed afgestemde noden in het belang van de patiënt. Het eerste strategische forfait wordt ten vroegste toegekend in het jaar van de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur.

UZ Leuven diende een dossier in voor een nieuwbouw intensieve zorg met in totaal 90 IZ-bedden en voor een beperkte uitbreiding van het operatiekwartier en chirurgische daghospitalisatie om aansluitend de bestaande capaciteit van het operatiekwartier gefaseerd te renoveren. Ook in de renovatie van de nabijgelegen dienst endoscopie met 30 dagzaalplaatsen is voorzien in dat dossier. Daarnaast is er nood aan een nieuwbouw voor de vervanging van het oudste deel van het beddenhuis in het ziekenhuis met capaciteit voor ongeveer 300 bedden, waarin ook vervanging en uitbreiding van dagziekenhuisplaatsen, bijkomende capaciteit voor ambulante oncologische zorg en uitbreiding van de radiotherapie met 2 lineaire versnellers in UZ Leuven gepland worden. Deze nieuwbouw laat toe om over enkele jaren het bestaand beddenhuis gefaseerd te renoveren.

Bij die nieuwbouw zal ook een centraal onthaalgebouw komen dat ten dienste zal staan van iedereen op campus Gasthuisberg, met onder andere een health mall: een zone voor dienstverlenende en zorggerelateerde voorzieningen en horeca.  Ook een hotel, personeelsfaciliteiten en kantoren maken deel uit van het nieuwe onthaalgebouw. Tot slot diende UZ Leuven ook voor het revalidatiecentrum op campus Pellenberg een aanvraag in: daar staan de renovatie van het beddenhuis (96 bedden) en integratie van dagziekenhuisplaatsen op het programma. UZ Leuven zal naast de infrastructuursubsidies ook eigen middelen investeren om al deze projecten te realiseren.

Als grootste universitair ziekenhuis van Vlaanderen op de geïntegreerde Health Sciences Campus Gasthuisberg, investeert UZ Leuven al sinds de jaren ’70 gefaseerd en continue in de vernieuwing van haar infrastructuur. Net zoals in het verleden, draagt de Vlaamse overheid ook voor huidig masterplan haar steentje bij.

Prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven: “We zijn de Vlaamse overheid erg dankbaar dat zij samen met UZ Leuven wil blijven investeren in de uitbouw van de Health Sciences Campus Gasthuisberg. Deze financiële steun om onze ziekenhuisinfrastructuur te vernieuwen en verder te ontwikkelen is onmisbaar om onze rol als innoverend ziekenhuis te kunnen blijven opnemen. Ondanks heel wat recente vernieuwingen is bijna 40% van de infrastructuur op campus Gasthuisberg 40 jaar oud. Het revalidatiecentrum van campus Pellenberg dateert al van 1958. Als grootste universitaire ziekenhuis van België is het onze missie om niet alleen optimale zorg te bieden aan de patiënt van vandaag, maar ook om met grensverleggende innovatie te zorgen voor de patiënt van morgen. We willen de uitdagingen van de toekomst aangaan met meer ambulante zorg, gespecialiseerde intensieve zorg, een kortere hospitalisatieduur en betere samenwerking met andere zorgpartners. Daarvoor is een aangepaste en duurzame infrastructuur onmisbaar.”

Luc Sels, rector KU Leuven: ”Deze steun van de Vlaamse Regering en van minister Crevits in het bijzonder is cruciaal willen we ons universitair ziekenhuis tijdig klaarstomen voor de gezondheidszorg van morgen. Hun focus op talentontwikkeling, hun inherent onderzoeksgebaseerde en innovatiegedreven werking, en hun bijdrage aan de meest complexe zorg en de zo belangrijke “laatste toevlucht”-functie, geven grote universitaire ziekenhuizen een unieke positie in het landschap van de gezondheidszorg. We moeten ervoor zorgen dat een ziekenhuis als UZ Leuven deze voor de Vlaamse samenleving cruciale bijdragen ook in de toekomst kan blijven vervullen. Ik dank de Vlaamse Regering om daar zo krachtig aan bij te dragen.”

Lees meer over